Jak připojit mobilní zařízení k televizoru prostřednictvím NFC

Připojení televizoru BRAVIA k mobilnímu zařízení prostřednictvím NFC

Televizor BRAVIA a mobilní zařízení s aktivovanou funkcí NFC můžete připojit pouhým klepnutím zařízením na dálkové ovládání televizoru.

Nejprve budete muset nastavit funkci NFC. Níže je tento postup uveden krok za krokem.

Nejprve vyhledejte číslo modelu televizoru

To budete potřebovat, protože proces nastavování se u různých televizorů liší.

Pro čísla modelů:

 • KDL-42W706B/32W706B
 • KDL-42W705B/32W705B
 1. Zapněte na mobilním zařízení funkci NFC (Near Field Communication)
 2. Přidržte zařízení u značky na dálkovém ovládání televizoru po dobu 2 sekund
 3. Ve spodní části obrazovky televizoru by se měla objevit zpráva s potvrzením, že byla funkce NFC nastavena

Ostatní televizory Sony s aktivovanou funkcí NFC

 1. Zapněte televizor a stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko HOME
 2. Zvolte Settings (Nastavení) > One-touch Remote Control Setup (Nastavení dálkového ovládání jedním dotykem) > Register (Registrovat)
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce
 4. Zapněte na mobilním zařízení funkci NFC

Smartphone a televizor jsou nyní připravené, můžete je připojit. Nejprve se ujistěte, že je zařízení odemčené.

 1. Přidržte zadní část smartphonu u zadní části dálkového ovládání
 2. Objeví se zpráva, která potvrdí, že jste připojeni