O souboru ke stažení

Děkujeme vám, že se stále zajímáte o výrobky společnosti Sony.

Společnost Sony nabízí aktualizaci firmwaru pro digitální fotoaparát "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Datum vydání: 23/08/2012
 • Název:Update_DSCHX20VV101.dmg
 • Určeno pro modely:DSC-HX20V s následujícími sériovými čísly:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770 
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Poznámka: V některých případech nemusí být aktualizace použitelná, ani pokud je příslušné sériové číslo zahrnuto v seznamu výše.
 • Výhody a vylepšení: Tato aktualizace řeší problém, kdy zobrazení směru během snímání a údaje týkající se směru zaznamenané v rámci obrazových dat jsou vůči správnému směru pootočeny o 90 stupňů.

Systémové požadavky

 • Hardware počítače
  • Procesor Intel
  • Místo na pevném disku: 200 MB nebo více
  • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Plně nabitý modul akumulátoru NP-BG1 (je součástí dodávky)
 • Micro USB kabel (je součástí dodávky)

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným USB kabelem není zaručena.

Instalovat


Důležité poznámky:

 • Při provádění aktualizace použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-BG1.
 • Abyste vypnuli "Napájení USB", zvolte na fotoaparátu [MENU] (Nabídka)--> [Settings] (Nastavení)--> [Main Settings] (Hlavní nastavení)--> [USB Power Supply] (Napájení USB) a nastavte je na [Off] (Vypnuto).
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
 • Po dokončení aktualizace se fotoaparát vrátí do výchozích nastavení. (Obrazová data ve vnitřní paměti však zůstanou zachována).

Krok 1: Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru

 1. Stáhněte si program pro aktualizaci firmwaru s názvem [Update_DSCHX20VV101.dmg].
 2. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Krok 2: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Ukončete všechny programy, které jsou v počítači právě spuštěny.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_DSCHX20VV101.dmg]. Nyní fotoaparát nepřipojujte.
 3. Poklepejte na ikonu [Update_DSCHX20VV101], která se nyní zobrazí na ploše.
 4. Poklepejte na ikonu [Firmware Updater] (Program pro aktualizaci firmwaru).
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce.
 6. Program pro aktualizaci firmwaru se spustí (obrázek 1).

  Obrázek 1


 7. Podle pokynů v okně programu pro aktualizaci firmwaru vyberte ve fotoaparátu [MENU] (Nabídka) --> [Settings] (Nastavení) -->[Main Settings] (Hlavní nastavení) --> [USB Connect Setting] (Nastavení připojení USB) a zkontrolujte, zda je vybrána volba [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště).
  Pokud je zvolen jiný režim než [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště), zvolte [Mass Storage] (Velkokapacitní úložiště) (obrázek 2).

  Obrázek 2


 8. Než budete pokračovat s následujícími kroky, vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu, pokud jste tak ještě neučinili.
 9. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Na LCD monitoru fotoaparátu se objeví USB Mode (Režim USB).
 10. Po potvrzení výše uvedeného klepněte v okně programu pro aktualizaci firmwaru na tlačítko Next (Další). V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 3 a na LCD displeji fotoaparátu se objeví obrázek 4.
  Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.

  Obrázek 3


  Obrázek 4

 11. Po potvrzení obrazovek z obrázků 3 a 4 klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci (obrázek 5).
 12. Ověřte, že [Current version] (Aktuální verze) je [Ver.1.00] (Verze 1.00), potom klepněte na tlačítko Next (Další).
  DŮLEŽITÉ: Pokud je aktuální verze [Ver. 1.01] (verze 1.01), aktualizace není zapotřebí. Podle pokynů zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a zapněte fotoaparát.

  Obrázek 5


 13. Zobrazí se obrazovka na obrázku 6.

  Obrázek 6
 14. Stisknutím středu [Control wheel] (Ovládacího kolečka) resetujte fotoaparát.
  Poznámka: Když stisknete střed [Control wheel] (Ovládacího kolečka), obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem. (Obrázek 7)

  Obrázek 7


 15. V okně programu pro aktualizaci firmwaru klepněte na Next (Další) (obrázek 8).

  Obrázek 8


 16. Po resetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 9. Postupujte podle pokynů.
 17. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při aktualizaci se zobrazí indikátor průběhu (přibližně 5 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

  Obrázek 9


 18. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 10. Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Obrázek 10


 19. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a zapněte fotoaparát.
 20. Proveďte počáteční nastavení (jazyk, datum a čas apod.).

Krok 3: Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nainstalován firmware verze 1.01.

 • Na fotoaparátu zvolte [MENU] (Nabídka)--> [Settings] (Nastavení)--> [Main Settings] (Hlavní nastavení)--> [Version] (Verze).
 • Zobrazí se verze firmwaru, jak je znázorněno níže.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Update_DSCHX20VV101.dmg

Velikost souboru

 • 80.1 Mb