Číslo článku : 00225212 / Poslední změna : 27/06/2019Tisk

Mohou produkty, které používají magnety, negativně ovlivnit zdravotní zařízení, například kardiostimulátory?

Používám zdravotní zařízení, jako je kardiostimulátor, defibrilátor nebo variabilní tlakový shunt pro léčbu hydrocephalu. Na co si mám dávat pozor?

    Zdravotní zařízení, jako jsou kardiostimulátory, defibrilátory nebo variabilní tlakové shunty pro léčbu hydrocephalu, mohou být ovlivněny v závislosti na magnetickém poli magnetu v produktu.

    Pokud používáte některé z těchto zdravotních zařízení, před použitím produktu Sony, který obsahuje magnet, se poraďte se svým lékařem, protože některé z uvedených produktů mohou zdravotní zařízení ovlivnit.
    Navíc i v případě, že produkt vypnete, magnet v produktu může mít stále dopad na zdravotní zařízení. Ujistěte se, že produkt udržujete v bezpečné vzdálenosti od zdravotních zařízení a osob používajících zdravotní zařízení.

    POZNÁMKA: V případě produktů společnosti Sony mohou součásti, jako jsou reproduktory, sluchátka, pouzdra nebo otevíratelné části balení produktu, obsahovat magnety. Reproduktory mohou být součástí televizorů, fotoaparátů nebo smartphonů.