Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:

 • HVL-F60RM

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Vylepšená stabilita vyzařování světla

Dřívější výhody a vylepšení

 • Umožňuje použití funkce „External Flash Set (Nastavení externího blesku)“ s kompatibilními fotoaparáty s výměnnými objektivy.
  Poznámka: Tato funkce je podporována pouze tehdy, je-li blesk připojen přímo k fotoaparátu a nelze ji použít při snímání s externím bleskem pomocí kabelu.
 • Kompatibilní modely fotoaparátů:

  • ILCE-7RM4 (s verzí firmwaru 1.10 nebo novější)
  • ILCE-7RM3 (s verzí firmwaru 3.10 nebo novější)
  • ILCE-7M3 (s verzí firmwaru 3.10 nebo novější)

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • Aktualizace systémového softwaru (firmwaru) modelu HVL-F60RM Ver.2.01 (Mac)

Verze souboru

 • 2.01

Velikost souboru

 • 1.7 MB (1 683 447 bajtů)

Datum uvedení

 • 21-04-2020

Příprava

Zkontrolujte verzi systémového softwaru.

Verzi systémového softwaru zkontrolujete takto. Pokud je systémový software ve verzi 2.01, aktualizace není potřeba.

 1. Na zařízení vyberte možnost [Menu] (Nabídka) → [2/2] → [VERSION] (Verze) → [FLASH] (Blesk).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícími verzemi Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace systémového softwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:

 • Místo na pevném disku: 600 MB nebo více
 • Volná paměť RAM: 512 MB nebo více

Další hardware

 • Zdroj napájení zařízení:
  • Čtyři nové alkalické baterie LR6 (velikost AA)
  • nebo
  • Čtyři plně nabité dobíjecí nikl-metal hydridové (Ni-MH) baterie velikosti AA
  Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze v případě, že zbývající kapacita baterie je dostatečná. Doporučujeme používat nové nebo plně nabité baterie.
 • Použijte standardní kabel USB nebo kabel USB připojený k fotoaparátu.
  Poznámka: Při použití jiného kabelu USB není zaručeno, že aktualizace proběhne v pořádku.

Stáhnout a instalovat

Důležité upozornění

 • Použijte čtyři nové alkalické baterie LR6 (velikost AA) nebo čtyři plně nabité dobíjecí nikl-metal hybridové baterie (Ni-MH) velikosti AA.
 • Během aktualizace akumulátor neodpojujte; Nenadálé odpojení napájení může způsobit, že zařízení přestane fungovat.
 • Zamezte přepnutí počítače do režimu spánku.
 • Ujistěte se, že jsou odpojeny všechny přístroje kromě počítače.

Instalace ovladače:

Při provádění tohoto postupu musíte být připojení k internetu.

Aktualizace tohoto zařízení vyžaduje ovladač od společnosti Silicon Labs.

Stáhněte si tento soubor. Stažený soubor uložte na plochu počítače (doporučeno).

 1. Poklepejte na stažený soubor „SiLabsUSBDriverDisk.dmg“. Nyní zařízení nepřipojujte.
 2. Zobrazí se složka [Silicon Labs VCP Driver Install Disk].
 3. Ve složce poklepejte na možnost [Install CP210x VCP Driver].
 4. Zobrazí se instalační obrazovka. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Continue] (Pokračovat).
 5. Zobrazí se obrazovka Software License Agreement (Licenční ujednání k softwaru). Klikněte na možnost [Agree] (Souhlasím).
 6. Bude vyžadováno povolení pro instalaci pomocných nástrojů. Zadejte heslo a přihlaste se do účtu správce.
 7. Pokud je rozšíření zablokováno, otevřete systémové předvolby „Security & Privacy (Zabezpečení a soukromí)“
 8. Klikněte na tlačítko systémových předvoleb „Security & Privacy (Zabezpečení a soukromí)“ a zvolte možnost [Allow] (Povolit).

Stáhnutí aktualizačního programu:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Po přečtení odmítnutí odpovědnosti klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zahájí se stahování souboru [Update_HVLF60RMV201.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu počítače (doporučeno).

Krok 1: Spusťte nástroj Updater

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_HVLF60RMV201.dmg]. Nyní zařízení nepřipojujte.
 3. Soubor [Update_HVLF60RMV201] je rozšířen.
 4. Poklepejte na ikonu.
 5. Zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny pro načtení rozšíření jádra. Zadejte heslo pro účet správce.

 6. Spustí se nástroj System Software Updater.

 7. Zapněte zařízení.
 8. Použijte standardní kabel USB nebo kabel USB připojený k fotoaparátu. Poté připojte zařízení k počítači. Po připojení USB kabelu se monitor LCD zařízení vypne.

  Poznámka: Pokud počítač nemůže zařízení najít, zobrazí se na displeji zařízení zpráva „Could not find the device for this update.“ (Nepodařilo se najít zařízení pro tuto aktualizaci). Pokud k tomu dojde, zkuste následující.
  • Odpojte kabel USB a znovu ho připojte.
  • Pokud je počítač vybaven několika konektory USB, zkuste použít jiný konektor.

 9. Po potvrzení na monitoru LCD zařízení klepněte na možnost [Next] (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci.
  Po potvrzení, že [Current version] (Aktuální verze) je „Ver.2.00“ nebo starší, klikněte na možnost [Next] (Další).

  Poznámka: Pokud je aktuální verze systémového softwaru „2.01“ nebo novější, aktualizace není potřeba.
  Přerušte připojení USB a klikněte na možnost [Finish] (Dokončit), vypněte zařízení, vyjměte baterii, vložte ji zpět a poté zařízení opět zapněte.

  Aktualizace je zapotřebí


  Aktualizace není zapotřebí

 10. Zařízení se automaticky resetuje.
  Zobrazí se obrazovka níže.

  Poznámka: Ikona načítání se nemusí v závislosti na verzi používaného operačního systému zobrazit.

 11. Spusťte aktualizaci
  Po automatickém resetování se zobrazí následující obrazovka a zahájí se proces aktualizace. Během provádění aktualizace se zobrazuje indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Během aktualizace nikdy nevypínejte zařízení ani neodpojujte kabel USB.

 12. Dokončete aktualizaci.
  Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka níže. Zařízení se automaticky restartuje. To může trvat několik minut.
  Až se okno objeví, stiskněte tlačítko [Finish] (Dokončit) a odpojte kabel USB. Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.

Krok 2: Ověřte, že je systémový software zařízení ve verzi 2.01.

 1. Na zařízení vyberte možnost [Menu] (Nabídka) → [2/2] → [VERSION] (Verze) → [FLASH] (Blesk).
 2. Způsobem uvedeným níže se zobrazí verze systémového softwaru.