Dotčené modely

Tato informace platí pro následující modely:

 • MHC-GT7DW

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení

 • Vylepšuje zabezpečení komunikace

DŮLEŽITÉ: Aktualizaci firmwaru je nutné provést, pokud chcete nadále využívat služeb funkce pro distribuci hudby Chromecast built-in. Pokud aktualizaci neprovedete ručně, sama se automaticky nainstaluje v době, kdy zařízení nebude používán a bude mít přístup k internetovému připojení.

Předchozí výhody a vylepšení

Podívejte se na předchozí výhody a vylepšení

Informace o souboru

Název souboru

 • Aktualizace firmwaru pro model MHC-GT7DW, verze SYS 6.28

Verze souboru

 • SYS 6.28

Velikost souboru

 • 181 MB (190 496 960 bajtů)

Datum uvedení

 • 29-07-2021

Příprava

Zkontrolujte verzi firmwaru

Pokud je verze firmwaru vašeho zařízení SYS 6.28 nebo vyšší, nemusíte provádět aktualizaci.
Pokud si nejste jistí, verzi firmwaru můžete snadno zkontrolovat:

 1. Stisknutím tlačítka POWER zapněte zvukový systém.
 2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
 3. Pomocí tlačítek a vyberte možnost SYSTEM (SYSTÉM) a stiskněte tlačítko Tlačítko Enter.
 4. Pomocí tlačítka a vyberte možnost VERSION (VERZE) a stiskněte tlačítko Tlačítko Enter.

Číslo verze

Důležité upozornění

 • Po provedení aktualizace firmwaru se nelze znovu vrátit k starší verzi firmwaru.
 • Pečlivě si přečtěte pokyny, abyste předešli poškození zvukového systému.
 • Během aktualizace zvukový systém nevypínejte ani neodpojujte od zdroje napájení.
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě těch uvedených v tomto návodu.
 • Během stahování a instalace aktualizace nepoužívejte zvukový systém ani dálkový ovladač.
 • Odpojení napájecího kabelu během aktualizace může způsobit selhání systému.

Máte k dispozici 2 snadné způsoby, jak na zvukovém systému aktualizovat firmware:

ZpůsobCo budete potřebovatProč použít tento způsob?

Internet/síť
(DOPORUČENO)

 • aktivní připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu)
Tuto metodu doporučujeme, protože představuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob aktualizace firmwaru.
Úložné zařízení USB
 • počítač
 • úložné zařízení USB
Takto můžete firmware aktualizovat, pokud se nemůžete připojit k internetu.

Stažení a instalace

Aktualizace zvukového systému prostřednictvím internetu

Tuto metodu doporučujeme jako nejjednodušší způsob aktualizace. Nejprve nastavte zařízení a potom z internetu stáhněte aktualizaci do svého zvukového systému.

Co budete potřebovat:

 • Aktivní připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu)

Příprava zařízení:

 1. Připojte zvukový systém k internetu prostřednictvím ethernetového kabelu

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

 1. Zapněte zvukový systém stisknutím tlačítka Tlačítko napájení na jednotce a počkejte několik minut, než se na displeji zobrazí ikona UPDATE (AKTUALIZACE).
 2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
 3. Pomocí tlačítek a vyberte možnost SYSTEM (SYSTÉM) a stiskněte tlačítko Tlačítko Enter.
 4. Pomocí tlačítka a vyberte možnost UPDATE (AKTUALIZACE) a stiskněte tlačítko Tlačítko Enter.
 5. Pomocí tlačítka a vyberte možnost VIA NW (PŘES SÍŤ) a stiskněte tlačítko Tlačítko Enter.
 6. Stiskněte Tlačítko Enter a vyberte položku EXEC (SPUSTIT).
 7. Pomocí tlačítka a vyberte možnost YES (ANO) a stiskněte tlačítko Tlačítko Enter.
 8. Vyčkejte, než bude dokončeno stahování, kopírování složek a aktualizace.
  • Stahování: doba stahování závisí na vašem internetovém připojení
  • Kopírování složek: po tomto kroku se systém automaticky restartuje (přibližně 10 vteřin)
  • Aktualizace softwaru: po tomto kroku se systém znovu automaticky restartuje (přibližně 30 vteřin)
  • Systém se poté spustí v Ukázkovém režimu
 9. Znovu stiskněte tlačítko Tlačítko napájení na jednotce a zapněte zvukový systém.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze SYS 6.28, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Pokud se v průběhu aktualizace zobrazí zpráva Download Error (Chyba při stahování) / Push POWER (Stiskněte tlačítko POWER), aktualizace softwaru selhala.

 1. Stiskněte tlačítko Tlačítko napájení a vypněte zvukový systém.
 2. Stiskněte tlačítko Tlačítko napájení a zvukový systém opět zapněte.
 3. Vyčkejte přibližně 3 minuty (nebo do té doby, než proběhne připojení k síti) a zkontrolujte displej zvukového systému.
 • Svítí ikona UPDATE (AKTUALIZACE).
  • Aktualizace softwaru NEBYLA dokončena, ale zvukový systém je v normálním stavu.
  • Dle předchozích kroků zkuste aktualizaci softwaru pomocí sítě nainstalovat znovu.
   Poznámka: Pokud aktualizace opět selže, software místo aktualizace přes síť zkuste aktualizovat pomocí procesu s využitím zařízení USB flash.

Aktualizace prostřednictvím paměťového zařízení USB a počítače

Pokud je to možné, doporučujeme k aktualizaci použít internet. Pokud to možné není, použijte tuto náhradní metodu. Stáhněte si aktualizaci do počítače, přeneste ji na paměťové zařízení USB a následně do zvukového systému.

Přípravy na aktualizaci firmwaru

Před stažením firmwaru zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovaný jeden z následujících operačních systémů, a připravte si jednotku USB.

Operační systémy

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Macintosh OS X verze 10.6 nebo novější

Při použití operačního systému Windows 10 nebo 8.1 používejte režim stolního počítače.

Poznámka: Nelze zaručit správnou funkčnost u všech počítačů s nainstalovaným kompatibilním operačním systémem.

Požadavky záznamových médií

Jednotka USB Flash: Kapacita: více než 256 MB

Krok 1: Nainstalujte aktualizaci

Stažení aktualizace do počítače:
 1. Zkontrolujte, že kromě internetového prohlížeče nejsou spuštěny žádné jiné programy.
 2. Na této stránce si přečtěte podmínky užívání a potvrďte, že s nimi souhlasíte.
 3. Stáhněte soubor do počítače (poznamenejte si jeho umístění).
  • Systém MHC-GT7DW: MHC16001.UPG
   Poznámka: 181 MB (190 496 960 bajtů)
Přeneste soubory aktualizace na úložné zařízení USB:
 1. Vložte jednotku USB flash do slotu USB v počítači.
 2. Naformátujte jednotku USB flash.
 3. Zkopírujte soubor aktualizace do kořenové složky jednotky USB flash.

Poznámka: Pokud soubor nezkopírujete do kořenové složky zařízení USB nebo pokud změníte název souboru, aktualizace neproběhne.

Přeneste aktualizaci do přehrávače

Připojte jednotku USB flash do portu USB zvukového systému.

Přenos aktualizace:
 1. Stisknutím tlačítka Tlačítko napájení spusťte zvukový systém.
 2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
 3. Pomocí tlačítek a vyberte možnost SYSTEM (SYSTÉM) a stiskněte tlačítko Tlačítko Enter.
 4. Pomocí tlačítka a vyberte možnost UPDATE (AKTUALIZACE) a stiskněte tlačítko Tlačítko Enter.
 5. Pomocí tlačítka a vyberte možnost VIA USB (PŘES USB) a stiskněte tlačítko Tlačítko Enter.
 6. Stiskněte Tlačítko Enter a vyberte položku EXEC (SPUSTIT).
 7. Pomocí tlačítka a vyberte možnost YES (ANO) a stiskněte tlačítko Tlačítko Enter.
  Poznámka: Během aktualizace začne na displeji blikat zpráva UPDATING (AKTUALIZACE).
 8. Vyčkejte, než bude dokončeno kopírování složek a aktualizace.
  • Kopírování složek: po tomto kroku se systém automaticky restartuje (přibližně 10 vteřin)
  • Aktualizace softwaru: po tomto kroku se systém znovu automaticky restartuje (přibližně 30 vteřin)
  • Systém se poté spustí v Ukázkovém režimu.

Krok 2: Ujistěte se, že aktualizace byla úspěšná

 1. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li zobrazené číslo verze SYS 6.28, aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.

Odstraňování problémů

Pokud se v průběhu aktualizace zobrazí zpráva File Error (Chybný soubor) nebo No File (Chybí soubor) nebo Read Error (Chyba při čtení) / Push POWER (Stiskněte tlačítko POWER), aktualizace softwaru se nezdařila.

 1. Ověřte, zda je aktualizační soubor správný a umístěný v kořenové složce vašeho zařízení USB flash, a zkuste to znovu dle předchozích kroků.
 2. Pokud se software stále nedaří aktualizovat, zkuste to znovu s jiným USB flash diskem.