Týká se modelů

Tyto informace platí pro následující modely přijímačů STR:

 • STR-DN850
 • STR-DN1050

O souboru ke stažení

Výhody a vylepšení v porovnání s poslední aktualizací

 • Vylepšuje síťové připojení aplikace Spotify

Dřívější výhody a vylepšení

 • Zaručuje kompatibilitu mezi zařízením STR a hudební službou Deezer a mobilní aplikací SongPal (ve verzi 1.2 nebo novější)

Omezení: Pouze pro přijímače AV prodávané v Evropě. V některých zemích se neprodávají všechny modely.

Podrobnosti souboru

Název

 • Aktualizace firmwaru přijímače AV na verzi s9602.1328.0

Datum vydání

 • 07/09/2017

Systémové požadavky

Váš firmware už může být aktuální, zejména pokud máte nový model AV přijímače. Pokud máte firmware verze 1328 (s9602.1328) nebo novější, aktualizace není zapotřebí.

Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen AV přijímač. Je-li tedy například přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2
 2. Zapněte přijímač AV
 3. Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko HOME (Domů) a než budete pokračovat, počkejte, dokud se na televizoru nezobrazí nabídka Home (Domů)
 4. V nabídce Home zvýrazněte Settings (Nastavení), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání
 5. V nabídce Settings (Nastavení) zvýrazněte System Settings (Systémová nastavení), potom zvolte ENTER pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání
 6. Na obrazovce televizoru bude číslo verze firmwaru vypadat takto:
  "Software Version s9602.1328.0" ("Verze softwaru s9602.1328.0") - pokud je číslo verze 1328 (s9602.1328) nebo vyšší, máte nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru.

Instalovat

Co budete potřebovat:

 • síťový kabel pro připojení AV přijímače k Internetu
 • aktivní internetové připojení
 • kompatibilní televizor

Jak zajistit, aby aktualizace proběhla hladce

Aktualizace je zpravidla velice jednoduchá. Takto zajistíte, aby se podařila hned napoprvé:

 • Pečlivě si přečtěte pokyny, jinak byste mohli svůj AV přijímač poškodit.
 • Nevypínejte AV přijímač - ani jej během aktualizace neodpojujte od zdroje napájení
 • Nemačkejte žádná tlačítka kromě tlačítek uvedených v těchto pokynech.

Nastavte zařízení:

 1. Zapněte televizor a zkontrolujte, zda je nastaven na vstup, ke kterému je připojen AV přijímač. Je-li tedy například přijímač připojen ke konektoru HDMI 2, zvolte jako vstup HDMI 2.
 2. Připojte koncovku LAN na AV přijímači síťovým kabelem k Internetu.
 3. Zapněte přijímač AV.

Získání aktualizace:

 1. Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko HOME (Domů) a než budete pokračovat, počkejte, dokud se na televizoru nezobrazí nabídka Home (Domů)
 2. V nabídce Home zvýrazněte Settings (Nastavení), potom stiskněte Enter pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání
 3. V nabídce Settings (Nastavení) zvýrazněte System Settings (Systémová nastavení), potom stiskněte Enter pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání
 4. Zvýrazněte Network Update (Síťová aktualizace) a stiskněte Enter pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání
 5. Stiskněte tlačítko Start na dálkovém ovládání. - Proces stahování bude zahájen, na televizoru se objeví obrazovka stahování
 6. Po dokončení stahování se spustí aktualizace. Kontrolka ON/STANDBY na čelním panelu začne blikat (zobrazení na obrazovce televizoru a v okně displeje přijímače zmizí)
 7. Po dokončení aktualizace softwaru se na panelu displeje zobrazí zpráva COMPLETE! (DOKONČENO!).
 8. Přijímač AV se automaticky restartuje. Přijímač nepoužívejte ani nevypínejte, dokud nebude aktualizace dokončena.
 9. Zkontrolujte verzi firmwaru. Je-li číslo verze 1328 (s9602.1328), byla aktualizace firmwaru úspěšná.

Otázky a odpovědi

Co dělat, pokud máte problémy s aktualizací firmwaru AV přijímače pomocí Internetu.

Na obrazovce televizoru se objevila zpráva "The receiver failed to download the update data while performing the software update. Enter the settings menu and update the software again." (Přijímači se při provádění aktualizace softwaru nepodařilo stáhnout data pro aktualizaci. Vstupte do nabídky nastavení a proveďte aktualizaci softwaru ještě jednou).

Příčinou tohoto problému může být připojení k síti.

 1. Zkontrolujte, zda je připojen kabel LAN.
 2. V nastaveních sítě ověřte, zda má přijímač AV vlastní adresu IP, či nikoliv
 3. Znovu opakujte aktualizaci

V průběhu aktualizace došlo k výpadku elektrického proudu.
Zapněte přijímač a zkuste aktualizaci znovu spustit.

Stále to nefunguje? Obraťte se na Zákaznickou podporu Sony