Týká se modelů

Tato informace platí pro následující model(y) přijímačů STR:

 • STR-DA3600ES

O souboru ke stažení

 • Název: A36E_1032.zip
 • Datum uvedení: 25/03/2015
 • Potřebuji aktualizaci? Váš firmware už může být aktualizovaný, zejména pokud máte nový model STR. Pokud si nejste jisti, zkontrolujte, jakou verzi firmwaru máte, pomocí těchto pokynů.
 • Výhody a vylepšení:
  • Upravuje metodu distribuce internetového rádia SHOUTcast.
   Poznámka:Tato aktualizace firmwaru podporuje změnu API serveru SHOUTcast. Specifikace funkčnosti služby SHOUTcast se nemění.
 • Omezení: pouze pro použití s přijímači STR prodávanými v Evropě. Ne všechny modely jsou prodávány ve všech zemích.

Instalovat

Instalace aplikace Setup Manager

Abyste mohli provést aktualizaci firmwaru, potřebujete aplikaci Setup Manager. Pokud ještě nemáte aplikaci Setup Manager nainstalovánu, je k dispozici na disku CD dodávaném s výrobkem nebo ji lze stáhnout ve formě instalátoru.

Jak nainstalovat aplikaci Setup Manager

Stažení nejnovější verze

 1. Přečtěte si smluvní podmínky a zaškrtnutím políčka potvrďte svůj souhlas s těmito podmínkami.
 2. Klepněte na tlačítko Download [Stáhnout] níže.
 3. Když budete vyzváni, uložte soubor na plochu.

Instalace softwaru

Ujistěte se, že je zařízení připojeno.

 1. Přijímač ve vypnutém stavu připojte do sítě pomocí kabelu LAN.
 2. Ujistěte se, že je přijímač připojen k TV.
 3. Zapněte přijímač a vyčkejte 30–50 sekund na komunikaci U-com.
 4. Zapněte TV.
 5. Na dálkovém ovladači přijímače stiskněte tlačítko GUI MODE. GUI MODE ON se zobrazí na zobrazovacím panelu přijímače.
 6. Na TV obrazovce se zobrazí nabídka.

Pokud již byl přijímač nakonfigurován pro připojení do vaší domácí sítě, přejděte na položku Update the firmware [Aktualizovat firmware].

Připojte přijímač do domácí sítě

 1. Pomocí šipek nahoru a dolů na dálkovém ovladači vyberte položku Settings [Nastavení] > Network [Síť] > Network Setup [Nastavení sítě].Settings [Nastavení]> Network [Síť] > Network Setup [Nastavení sítě]

  Sony

  .
 2. V nabídce Network Setup [Nastavení sítě] vyberte položku Internet Setup [Nastavení internetu]

  Sony

  .
 3. Na obrazovce Internet Setup [Nastavení internetu] Vyberte položku Connect Automatically (DHCP) [Připojovat automaticky (DHCP)]. Může se zobrazit zpráva „Connecting... Please wait.“ („Probíhá připojování, čekejte.“).

  Sony

 4. Po úspěšném připojení přijímače do sítě vyberte položku Finish [Dokončit] a stiskněte tlačítko Enter.
 5. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko GUI MODE . Na zobrazovacím panelu přijímače se zobrazí nápis GUI MODE OFF.

Aktualizujte firmware.

 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU . Vyberte položku System Settings [Nastavení systému]a stiskněte tlačítko Enter.
 2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte položku UPDATE(PC) [AKTUALIZOVAT(PC)] a potom stiskněte tlačítko Enter.
 3. Pomocí šipek nahoru a dolů na dálkovém ovladači vyberte položku PERMIT [POVOLIT].
 4. V počítači spusťte poklepáním na ikonu na ploše aplikaci Setup Manager. Jak nainstalovat aplikaci Setup Manager
 5. Poklepejte na ikonu Receiver (Přijímač).
 6. Na obrazovce aplikace Setup Manager vyberte přesunutím označovacího sloupce směrem doleva položku System [Systém].
 7. Na obrazovce System Settings [Nastavení systému]klepněte vpravo od položky File Path [Cesta k souboru] na položku Browse [Procházet]a vyhledejte stažený soubor aktualizace firmwaru. A36E_1032.zip
 8. Klepněte na tlačítko Start Update [Spustit aktualizaci].
 9. Na obrazovce Start Update [Spustit aktualizaci] spusťte klepnutím na tlačítko Yes [Ano] proces aktualizace. Dokončení aktualizace může trvat 15–30 minut.
  Poznámka: Kontrolka MULTI CHANNEL DECODING na předním panelu přijímače během aktualizace bliká. Po dokončení aktualizace kontrolka přestane blikat.
 10. Po dokončení aktualizace klepněte na tlačítko Exit [Ukončit].
 11. Vypněte přijímač a odpojte jej od počítače.
 12. Aktualizace firmwaru je dokončena.

Kontrola aktuální verze firmwaru přijímače

 1. Na dálkovém ovladači přijímače stiskněte tlačítko GUI MODE. GUI MODE ON se zobrazí na zobrazovacím panelu přijímače.
 2. Na TV obrazovce se zobrazí nabídka.
 3. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU . Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte položku System Settings [Nastavení systému] a potom stiskněte tlačítko Enter.
 4. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte položku VERSION [VERZE] x.xxx. Zobrazí se aktuální verze firmwaru.

Otázky a odpovědi

Pokud aktualizace selže:

 1. Zkontrolujte, jestli jste stáhli správný soubor pro váš přijímač.
 2. Zkontrolujte nastavení brány firewall. Software brány firewall může blokovat aplikaci Setup Manager.
  • Použití brány firewall operačního systému Windows: Přidejte aplikaci Setup Manager do výjimek v nastavení brány firewall operačního systému Windows prostřednictvím ovládacích panelů.
  • Použití jiných programů brány firewall: Zakažte bránu firewall nebo zaregistrujte aplikaci Setup Manager jako povolenou aplikaci. Podrobnosti nastavení naleznete v nápovědě k programu brány firewall.

Podrobnosti souboru

Název souboru

 • A36E_1032.zip