Číslo článku : S700023133 / Poslední změna : 30/10/2012

Windows 8 - Jak povolit Bluetooth

Produkty a kategorie, pro které je článek určen

Jak povolit Bluetooth


  1. Zobrazte nabídku Ovládací tlačítka umístěním kurzoru do pravého horního nebo pravého dolního rohu
  2. Zvolte „Settings“ (Nastavení)
  3. Zvolte „Change PC Settings“ (Změnit nastavení počítače)
  4. Vyberte kategorii „Wireless“ (Bezdrátové připojení)
  5. Klepnutím na přepínač aktivujte Bluetooth