Číslo článku : 00254167 / Poslední změna : 28/12/2020Tisk

Proč je text na obrazovce rozmazaný, když televizor přijímá signál 4K 120 Hz z jiného zařízení?

  DŮLEŽITÉ: Tento článek se vztahuje pouze k určitým produktům nebo operačním systémům. Více se dozvíte v části Produkty a kategorie, pro které je článek určen.

  Během zpracování videa v režimu Hra/Grafika televizoru došlo k softwarovému problému. Tento problém byl vyřešen v aktualizaci softwaru televizoru Sony verze 6.0414.

  Jak stáhnout nejnovější aktualizaci softwaru pro můj televizor se systémem Android

  Chcete-li přijímat aktualizace softwaru, ujistěte se, že je nastavení Automatically check for update (Automatická kontrola aktualizací) nebo Automatic software download (Automatické stahování aktualizací) nastavené na možnost ON (ZAPNUTO). To vám poskytne možnost automaticky zahájit stahování aktualizace pro vaše zařízení, jakmile bude dostupná. Pokud pro toto nastavení vyberete možnost OFF (VYPNUTO), dostupnost aktualizací pro váš televizor budete muset kontrolovat ručně.

  Aktualizaci pro svůj model televizoru můžete stáhnout ze stránky pro stahování a nainstalovat ji ručně.

  Nejnovější aktualizace softwaru je stažena, ale text na televizoru je při vstupu signálu 4K 120 Hz stále rozmazaný

  Podpora signálu 4K 120 Hz je poměrně nová funkce navržená spíše pro videoobsah než pro fotografie. Výhody obnovovací frekvence 120 Hz, například plynulost a video bez blikání, budou proto nejlépe znatelné při používání televizoru v režimu Hra/Grafika.

  Při zobrazování fotografií doporučujeme změnit nastavení signálu na výstupním zařízení na 4K 60 Hz, aby bylo zajištěno optimální zpracování obrazu.