Číslo článku : 00242431 / Poslední změna : 05/03/2020

Aplikace nefunguje

  Pokud aplikace na zařízení nefunguje správně, zkuste postupně provést následující kroky. Po každém kroku ověřte, zda byl problém vyřešen. Pokud ne, přejděte k dalšímu kroku.

  Poznámka

  Stažené aplikace, které jste nestáhli z webu Google Play, nemusejí být s vaším zařízením zcela kompatibilní. Pokud následující kroky problém neodstraní, obraťte se na vývojáře aplikace, který vám poskytne další informace.

  Tip

  Následující kroky se mohou v různých verzích Androidu lišit. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení využívá, najděte a klepněte na položku Settings (Nastavení) > About phone (O telefonu) > Android version (Verze systému Android). Pokud nevidíte v části Settings (Nastavení) možnost About phone (O telefonu), klepněte na položku System (Systém).

  • Vynuťte ukončení aplikace a poté ji znovu spusťte.

  Vynucené vypnutí aplikace (Android 9/10)

  Vynucené vypnutí aplikace (Android 8)

  • Pokud aplikace vyžaduje připojení k internetu, ujistěte se, že zařízení má aktivní připojení k internetu (Wi-Fi nebo mobilní síť), a zda je vypnutý režim Letadlo.

  Vypnutí režimu Letadlo

  • Restartujte zařízení a pak zkuste aplikaci použít znovu.
  • Pokud zařízení podporuje režim STAMINA a je aktivovaný, deaktivujte jej a restartujte zařízení. V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří úroveň zobrazování, jas obrazovky, vylepšení obrazu a GPS, když je obrazovka vypnutá. Synchronizace dat aplikací na pozadí nebo streamování může být pro některé aplikace zakázáno.

  Vypnutí režimu STAMINA

  Restart zařízení

  • Pokud nemáte nejnovější verzi, aktualizujte aplikaci na webu Google Play. Pomocí webu Google Play však nelze aktualizovat všechny aplikace.
  • Vymažte mezipaměť aplikace a odstraňte dočasné soubory v paměti aplikace, které mohou být příčinou problému. Vymazáním mezipaměti nedojde ke ztrátě žádných osobních dat.

  Vymazání vyrovnávací paměti aplikace (Android 10)

  Vymazání vyrovnávací paměti aplikace (Android 9)

  Vymazání vyrovnávací paměti aplikace (Android 8)

  • Vymažte všechna data aplikace, která byla aplikací uložena od začátku používání. Uvědomte si, že budou smazána všechna osobní data uložená aplikací, jako například přihlašovací informace a nastavení.

  Vymazání dat aplikace (Android 10)

  Vymazání dat aplikace (Android 9)

  Vymazání dat aplikace (Android 8)

  • Odinstalujte všechny aktualizace aplikace, abyste ji resetovali. Všechny osobní údaje uložené aplikací, například přihlašovací údaje a nastavení, budou smazány. Pokud je to možné, aktualizujte aplikaci znovu pomocí Google Play.

  Odinstalování aktualizací aplikace (Android 9/10)

  Odinstalování aktualizací aplikace (Android 8)

  • Přeinstalujte aplikaci. Berte na vědomí, že některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

  Odinstalování aplikace z obrazovky Application (Aplikace) (Android 10)

  Odinstalování aplikace z obrazovky Application (Aplikace) (Android 8/9)

  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.
  • Proveďte obnovení továrního nastavení. Někdy se jedná o nejlepší řešení v případě, že vaše zařízení přestane správně fungovat. Dojde však k vymazání veškerého osobního obsahu uloženého ve vnitřní paměti zařízení. Data, která si chcete ponechat, zazálohujte.

  Zálohování dat pomocí počítače

  Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

  Obnovení továrního nastavení (Android 10)

  Obnovení továrního nastavení (Android 9)

  Obnovení továrního nastavení (Android 8)