Číslo článku : 00242616 / Poslední změna : 05/03/2020

Nekvalitní zvuk během hovorů

  Pokud zjistíte, že kvalita zvuku během hovorů je nízká, zkuste postupně následující kroky. Po každém kroku ověřte, zda byl problém vyřešen. Pokud ne, přejděte k dalšímu kroku.

  Tip

  Následující kroky se mohou v různých verzích Androidu lišit. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení využívá, najděte a klepněte na položku Settings (Nastavení) > About phone (O telefonu) > Android version (Verze systému Android). Pokud nevidíte v části Settings (Nastavení) možnost About phone (O telefonu), klepněte na položku System (Systém).

  • Podle ukazatele síly signálu sítě ve stavovém řádku zkontrolujte, že je zařízení připojeno k síti. Je-li signál slabý nebo není vůbec k dispozici, přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu.
  • Pokud na zařízení máte kryt nebo obal, sejměte jej a zjistěte, zda se kvalita zvuku nezlepší.
  • Zkontrolujte, zda mikrofon telefonu nezakrýváte rukou nebo zda mikrofon či oblast kolem mikrofonu neblokuje voda nebo prach.
  • Vypněte zařízení a znovu je zapněte. Vypnete tak všechny spuštěné aplikace a uvolníte paměť, což někdy problém automaticky vyřeší.
  • Proveďte hovor na jiný telefon a ověřte, že nedošlo k problému s reproduktorem telefonu, na který jste volali, když jste problém zaznamenali. Je-li to možné, hovor proveďte s jinou kartou SIM, abyste zajistili, zda karta není vadná či stará.

  Pokud navržená řešení problém neodstraní, zkuste následující kroky:

  • Proveďte rychlý test a ověřte, zda mikrofon a reproduktor sluchátka fungují správně.

  Provedení testu pomocí podpory

  • Pomocí nouzového režimu můžete ověřit, zda některá ze stažených aplikací působí potíže. V nouzovém režimu se v zařízení spustí pouze software a aplikace, které již byly nainstalovány, když jste zařízení zakoupili. Pokud se v nouzovém režimu výkon zařízení zlepší, je pravděpodobné, že jedna nebo více aplikací stažených po zakoupení má na zařízení negativní vliv. Můžete ukončit nouzový režim, restartovat zařízení a odinstalovat aplikace, o nichž se domníváte, že způsobují dané potíže. Pokud je problém čerstvý a vy si nejste jisti, která aplikace ho způsobuje, můžete začít odinstalováním poslední nainstalované aplikace.

  Aktivace nouzového režimu

  Odinstalování aplikace z obrazovky Application (Aplikace) (Android 10)

  Odinstalování aplikace z obrazovky Application (Aplikace) (Android 8/9)

  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.
  • Proveďte obnovení továrního nastavení. Někdy se jedná o nejlepší řešení v případě, že vaše zařízení přestane správně fungovat. Dojde však k vymazání veškerého osobního obsahu uloženého ve vnitřní paměti zařízení. Data, která si chcete ponechat, zazálohujte.

  Zálohování dat pomocí počítače

  Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

  Obnovení továrního nastavení (Android 10)

  Obnovení továrního nastavení (Android 9)

  Obnovení továrního nastavení (Android 8)