Číslo článku : 00242439 / Poslední změna : 27/03/2020

Baterie se rychle vybíjí

  Tip

  Následující kroky se mohou v různých verzích Androidu lišit. Pokud chcete zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení využívá, najděte a klepněte na položku Settings (Nastavení) > About phone (O telefonu) > Android version (Verze systému Android). Pokud nevidíte v části Settings (Nastavení) možnost About phone (O telefonu), klepněte na položku System (Systém).

  • Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní sítě. Nezabráníte tím zařízení v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.

  Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat (Android 10)

  Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat (Android 8/9)

  • Vypínejte připojení GPS, Bluetooth a Wi-Fi, když tyto funkce nepotřebujete.
  • Prodlužte interval synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty.

  Změna četnosti kontroly schránky v aplikaci Sony Email

  • Sledujte spotřebu energie z baterie a zjistěte, které aplikace jsou energeticky nejnáročnější.

  Kontrola a snížení spotřeby baterie (Android 10)

  Kontrola a snížení spotřeby baterie (Android 8/9)

  Zobrazení spotřeby baterie u aplikací (Android 9/10)

  Zobrazení spotřeby baterie u aplikací (Android 8)

  • Zavřete a ukončete aplikace, které nepoužíváte.
  • Snižte úroveň jasu obrazovky.

  Ruční úprava jasu obrazovky (Android 9/10)

  Ruční úprava jasu obrazovky (Android 8)

  • Pokud je vaše zařízení připojeno k externí obrazovce, vypněte displej zařízení.

  Nastavení vypínání obrazovky zařízení při zrcadlení obrazovky (Android 9/10)

  Nastavení vypínání obrazovky zařízení při zrcadlení obrazovky (Android 8)

  • Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.

  Zapnutí režimu Letadlo

  • K poslechu hudby použijte originální náhlavní soupravu od společnosti Sony. Náhlavní souprava spotřebovává méně energie než reproduktory zařízení.
  • Nepoužívejte živé tapety.
  • Aktualizací zařízení si zajistíte jeho optimální výkon a nejnovější vylepšení.
  • Proveďte obnovení továrního nastavení. Někdy se jedná o nejlepší řešení v případě, že vaše zařízení přestane správně fungovat. Dojde však k vymazání veškerého osobního obsahu uloženého ve vnitřní paměti zařízení. Data, která si chcete ponechat, zazálohujte.

  Zálohování dat pomocí počítače

  Zálohování a synchronizace aplikací, nastavení telefonu a historie volání

  Obnovení továrního nastavení (Android 10)

  Obnovení továrního nastavení (Android 9)

  Obnovení továrního nastavení (Android 8)