Číslo článku : 00195550 / Poslední změna : 08/02/2018

Novinky VAIO – Bezpečnostní chyba standardu WPA2 u bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi®) zařízení Sony VAIO

Produkty a kategorie, pro které je článek určen

8. února 2018
Sony Corporation

 

U přístupu Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) bylo objeveno několik bezpečnostních chyb (CERT: Poznámka ohledně bezpečnostní chyby). WPA 2 je komunikační standard bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi®). Tyto bezpečnostní chyby mohou mimo jiné umožnit útočníkům získat přístup k zašifrovaným informacím, které jsou přenášeny po sítích Wi-Fi®.

Naléháme na zákazníky, aby učinili následující protiopatření, a zabránili tak zneužití bezpečnostní chyby na svých počítačích Sony VAIO.

Upřímně se omlouváme za všechny případné nepříjemnosti a děkujeme za pochopení a za spolupráci.


 

Postižené modely

Všechny modely Sony VAIO vybavené bezdrátovou sítí LAN kompatibilní s komunikačním standardem WPA 2.

 

Řešení

Aktualizací operačního systému Windows (*) pomocí služby Windows Update můžete zabránit zneužití této bezpečnostní chyby, když je operační systém v chodu.

Použijte jedno z následujících řešení pro případ, kdy operační systém není v chodu.

 1. Deaktivujte funkci Wake-on-Wi-Fi.
 2. Deaktivujte režim spánku.
 3. Nepoužívejte bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi®). Používejte připojení pomocí kabelové sítě LAN.

Služba Windows Update (*): Není podporována systémem Windows Vista a předchozími verzemi. Podrobnosti naleznete v prohlášení týkajícím se ukončení podpory systému Windows Vista.

 

Jak deaktivovat funkci Wake-on-Wi-fi

 1. Přejděte do nabídky Control Panel (Ovládací panely)

 2. Vyberte možnost Network and Internet (Síť a Internet)

 3. Přejděte do nabídky Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)

 4. Vyberte možnost Change adapter settings (Změnit nastavení adaptéru) (levý sloupec)

 5. Pravým tlačítkem klikněte na nabídku Wireless network connection (Připojení k bezdrátové síti) a vyberte možnost properties (vlastnosti)

 6. Vyberte možnost Configuration (Konfigurace) (tlačítko)

 7. Přejděte na záložku Power supply management (Správa napájení)


  Vysvětlující obrazovky Vaio

 8. Pokud je možnost [Allow this device to wake the computer
  ] (Umožnit tomuto zařízení probudit počítač) zašedlá, funkce Wake-on-Wi-Fi je deaktivovaná a řešení bylo implementováno.


  Obraz

 9. Pokud je tato možnost označena, funkci Wake-on-Wi-Fi deaktivujete jejím odznačením.

  Obraz