Číslo článku : 00195550 / Poslední změna : 08/02/2018Tisk

Novinky VAIO – Bezpečnostní chyba standardu WPA2 u bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi®) zařízení Sony VAIO

  8. února 2018
  Sony Corporation

   

  U přístupu Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) bylo objeveno několik bezpečnostních chyb (CERT: Poznámka ohledně bezpečnostní chyby). WPA 2 je komunikační standard bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi®). Tyto bezpečnostní chyby mohou mimo jiné umožnit útočníkům získat přístup k zašifrovaným informacím, které jsou přenášeny po sítích Wi-Fi®.

  Naléháme na zákazníky, aby učinili následující protiopatření, a zabránili tak zneužití bezpečnostní chyby na svých počítačích Sony VAIO.

  Upřímně se omlouváme za všechny případné nepříjemnosti a děkujeme za pochopení a za spolupráci.


   

  Postižené modely

  Všechny modely Sony VAIO vybavené bezdrátovou sítí LAN kompatibilní s komunikačním standardem WPA 2.

   

  Řešení

  Aktualizací operačního systému Windows (*) pomocí služby Windows Update můžete zabránit zneužití této bezpečnostní chyby, když je operační systém v chodu.

  Použijte jedno z následujících řešení pro případ, kdy operační systém není v chodu.

  1. Deaktivujte funkci Wake-on-Wi-Fi.
  2. Deaktivujte režim spánku.
  3. Nepoužívejte bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi®). Používejte připojení pomocí kabelové sítě LAN.

  Služba Windows Update (*): Není podporována systémem Windows Vista a předchozími verzemi. Podrobnosti naleznete v prohlášení týkajícím se ukončení podpory systému Windows Vista.

   

  Jak deaktivovat funkci Wake-on-Wi-fi

  1. Přejděte do nabídky Control Panel (Ovládací panely)

  2. Vyberte možnost Network and Internet (Síť a Internet)

  3. Přejděte do nabídky Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)

  4. Vyberte možnost Change adapter settings (Změnit nastavení adaptéru) (levý sloupec)

  5. Pravým tlačítkem klikněte na nabídku Wireless network connection (Připojení k bezdrátové síti) a vyberte možnost properties (vlastnosti)

  6. Vyberte možnost Configuration (Konfigurace) (tlačítko)

  7. Přejděte na záložku Power supply management (Správa napájení)


   Vysvětlující obrazovky Vaio

  8. Pokud je možnost [Allow this device to wake the computer
   ] (Umožnit tomuto zařízení probudit počítač) zašedlá, funkce Wake-on-Wi-Fi je deaktivovaná a řešení bylo implementováno.


   Obraz

  9. Pokud je tato možnost označena, funkci Wake-on-Wi-Fi deaktivujete jejím odznačením.

   Obraz