Číslo článku : 00171994 / Poslední změna : 16/04/2019

Upozornění na ukončení podpory produktů využívajících operační systém Windows Vista®

Produkty a kategorie, pro které je článek určen

Zveřejněno: 2. března 2017


Vážení zákazníci,

společnost Microsoft® oznámila ukončení podpory operačního systému Windows Vista® k 11. dubnu 2017. Po tomto datu již společnost Microsoft nebude vydávat bezpečnostní aktualizace, opravy chyb a technickou podporu.


Stejně tak ani společnost Sony nebude moci nabídnout podporu s technickými záležitostmi nebo problémy týkajícími se kvality či bezpečnosti u produktů, které systém Windows Vista® využívají, ani nebude schopna poskytovat bezpečnostní aktualizace či implementovat modifikace a validace u produktů se systémem Windows Vista.  Upozorňujeme proto, že produkty se systémem Windows Vista® nemusí nadále správně fungovat a není u nich zajištěna bezpečnost.


Některé produkty jsou kompatibilní s novějšími verzemi operačního systému Windows.
Informace o kompatibilitě produktů s operačními systémy a o případných aktualizacích najdete na stránce podpory konkrétního modelu.


Poznámka: Společnost Sony není schopna poskytovat podporu ohledně nových technických záležitostí nebo problémů týkajících se kvality či bezpečnosti u produktů, které používají předchozí verze operačního systému Windows, například Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP a dalších, u kterých již společnost Microsoft svou podporu ukončila.