Číslo článku : 00161723 / Poslední změna : 30/01/2018

Zásady ochrany osobních údajů pro Aplikace pro přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností

  Zásady ochrany osobních údajů pro Aplikace pro přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují následující položky:

  i.Jakým způsobem může společnost Sony Corporation (dále jen "Sony", "my", "náš" nebo "nás") číst, shromažďovat, používat nebo ukládat informace o způsobu, jakým používáte Aplikace pro přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností.

  ii.Jak nás můžete kontaktovat.

  Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů a označte, zda s jejich podmínkami souhlasíte kliknutím na tlačítko nebo zaškrtávací políčko označující váš souhlas nebo nesouhlas. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou nad rámec jakýchkoli jiných zásad ochrany osobních údajů, které se mohou vztahovat na vaši komunikaci s jakoukoli přidruženou společností společnosti Sony, pobočkou, produktem, softwarem či službou.

  1. O Aplikace pro přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností

  Aplikace pro přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností je nutná k provozu vašeho projektoru s velmi krátkou promítací vzdáleností.

  2.:Shromažďovaní informací při použití Aplikace pro přenosný projektor s velice krátkou projekční vzdáleností (dále "aplikace")

  Automaticky shromažďované informace

  Když používáte aplikaci, společnost Sony může automaticky získávat určité informace:

  § Informace o zařízení, které jsou uživatelem registrovány v aplikaci
  (např. ID zařízení, název modelu, jméno výrobce)

  § Informace o aplikaci (např. ID aplikace nebo verze aplikace)

  § Informace o způsobu použití aplikace

  Výše uvedené automaticky shromažďované informace budou nahrány pod jedinečným číslem přiděleným zařízením při instalaci této aplikace, což nám umožňuje odlišit údaje získané z takového zařízení od údajů získaných z jiných zařízení.

  Výše popsané automaticky shromažďované informace jsou užívány pouze ke statistickým účelům. Společnost Sony vám nebude zasílat nevyžádaná marketingová sdělení.

  Chcete-li automatické shromažďování dat ukončit, musíte aplikaci přestat používat nebo ji odinstalovat.

  3. Jak jinak společnost Sony používá vaše informace?

  K vývoji budoucích produktů a služeb

  Společnost Sony může shromažďovat nebo analyzovat informace uvedené v bodě 2 za účelem zlepšování svých produktů a služeb a vývoje nových.

  K ochraně společnosti Sony a jejích uživatelů

  Společnost Sony může shromažďovat nebo analyzovat informace uvedené v bodě 2 za účelem zjištění možných bezpečnostních hrozeb a ochrany společnosti Sony jejích uživatelů a svých dceřiných společností.

  4. Kdo další má přístup k vašim údajům?

  Vaše údaje nebudeme sdělovat nikomu dalšímu.

  5. Uchovávání údajů, správa vašich údajů

  Údaje uvedené v bodě 2 budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete používat aplikace a poté po dobu dalších šesti měsíců. Pokud chcete, abychom vymazali uživateli poskytované údaje, které jste nám prostřednictvím aplikací poskytli, kontaktujte nás na místní pobočce společnosti Sony: http://www.sony-europe.com a my vám v přiměřené lhůtě a vhodným způsobem odpovíme. Upozorňujeme, že k řádnému fungování aplikací mohou být nutné všechny údaje poskytované uživatelem a uchovávání určitých údajů pro nás může být ze zákona povinné.

  6. Přenos vašich údajů do zahraničí

  Aplikace jsou dostupné uživatelům na celém světě. Vaše údaje budou zpracovány, uloženy a přenášeny pro účely uvedené výše v bodě 2 a 3 do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a/nebo mimo zemi vašeho bydliště, zejména včetně Japonska. Vaše údaje budou zpracovávány zaměstnanci pracujícími mimo EHP a/nebo zemi vašeho bydliště, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů služeb, a mohou být takovými zaměstnanci v těchto zemích zobrazeny. Zákony na ochranu osobních údajů a soukromí v takových zemích mohou nabízet nižší úroveň ochrany než v zemích EHP nebo zemi vašeho bydliště a ve vztahu ke svým údajům můžete mít méně zákonných práv.

  7. Bezpečnost

  Společnost Sony podniká přiměřená bezpečnostní opatření navržená za účelem ochrany před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním vašich údajů. Přestože se snažíme vaše údaje chránit, nejsme schopni garantovat ani zaručit zabezpečení údajů, které jsou nám prostřednictvím aplikace přenášeny nebo které ukládáme v našich systémech nebo které jsou uloženy v systémech našich externích smluvních dodavatelů.

  8. Naše zásady týkající se dětí

  Společnost Sony se zavázala dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy týkající se shromažďování, ukládání a používání osobních údajů týkajících se dětí. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem a máte obavy týkající se toho, že nám vaše dítě bez vašeho souhlasu poskytlo své osobní údaje, kontaktujte nás podle pokynů níže.

  9. Práva na ochranu soukromí

  V některých zemích včetně zemí EHP máte určitá práva týkající se osobních údajů, které o vás společnost Sony vede. Mohou zahrnovat právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás vedeme, a můžete požadovat, abychom tyto osobní údaje opravili, doplnili, vymazali nebo zablokovali. Chcete-li uplatnit jakékoli z těchto práv, kontaktujte nás na místní pobočce společnosti Sony:http://www.sony-europe.com

  10. Změny

  Společnost Sony může tyto zásady ochrany osobních údajů příležitostně a z libovolného důvodu aktualizovat.
  Společnost Sony vám oznámí změny v zásadách ochrany osobních údajů prostřednictvím aplikace.
  Chcete-li si zásady ochrany osobních údajů kdykoli zkontrolovat, klikněte na adresu: Privacy policy

  11. Kontaktní údaje

  Máte-li jakékoli dotazy nebo problém týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá zákonná práva týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na místní pobočce společnosti Sony:http://www.sony-europe.com

  Naposled aktualizováno 9. září 2016