Číslo článku : 00192250 / Poslední změna : 22/01/2018

Z průvodce televizními programy zmizely některé kanály

  Pokud se změní název kanálu, může se změnit také číslo kanálu. V tomto případě následujícími metodami obnovte čísla kanálů.

  Při použití softwaru Sony Editor: (pouze v němčině)

  1. Exportujte seznam kanálů na úložiště USB.

   1. Připojte úložiště USB k televizoru.
   2. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači.
   3. Vyberte možnost Settings (Nastavení).
   4. Vyberte možnost Channel set up (Nastavení kanálů) v kategorii TV.
   5. Vyberte možnost Digital setup (Digitální nastavení).
   6. Vyberte možnost Technical setup (Technické nastavení).
   7. Vyberte možnost Programme List Transfer (Přenos seznamu programů).
   8. Vyberte možnost Export (Exportovat).
  2. Obnovení čísla kanálu pomocí softwaru Sony Editor:

   1. Připojte použité úložiště USB k počítači.
   2. Pomocí softwaru Sony Editor otevřete seznam kanálů.
   3. V seznamu vyhledejte odpovídající název kanálu a obnovte původní číslo kanálu.
  3. Import seznamu kanálů do televizoru:

   1. Znovu připojte použité úložiště USB k televizoru.
   2. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači.
   3. Vyberte možnost Settings (Nastavení).
   4. Vyberte možnost Channel set up (Nastavení kanálů) v kategorii TV.
   5. Vyberte možnost Digital setup (Digitální nastavení).
   6. Vyberte možnost Technical setup (Technické nastavení).
   7. Vyberte možnost Programme List Transfer (Přenos seznamu programů).
   8. Vyberte možnost Import (Importovat).

  Pokud nepoužíváte software Sony Editor

  Pro vyhledání odpovídajícího názvu kanálu a obnovení původního čísla kanálu postupujte následovně:

  • V případě digitálního příjmu/kabelu

   1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači.
   2. Vyberte možnost Settings (Nastavení).
   3. Vyberte možnost Channel set up (Nastavení kanálů) v kategorii TV.
   4. Vyberte možnost Digital setup (Digitální nastavení).
   5. Vyberte možnost Digital Tuning (Digitální ladění).
   6. Vyberte možnost Program List edit (Úprava seznamu programů).
   7. Pro vyhledání odpovídajícího názvu kanálu stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [↓] (šipka dolů) nebo [↑] (šipka nahoru).
   8. Vyberte odpovídající název kanálu a stiskněte tlačítko [→] (šipka vpravo) na dálkovém ovladači. Název kanálu se zvýrazní bílou barvou a posune se vpravo.
   9. Pro posun na předchozí nebo následující číslo kanálu stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [↓] (šipka dolů) nebo [↑] (šipka nahoru).
  • U volby Satellite
   Only (Pouze satelit) se kroky 5 a 6 liší od výše uvedené části pro digitální příjem/kabel, zbytek je stejný.
   Kroky 5 a 6 jsou následující:

  5. Vyberte možnost Satellite setup (Satelitní nastavení).
  6. Vyberte možnost Satellite Programme List edit (Úprava seznamu satelitních programů).