Číslo článku : 00137991 / Poslední změna : 12/07/2018

Nemohu sledovat žádné satelitní televizní programy

Produkty a kategorie, pro které je článek určen

Pokud se u vašeho televizoru náhle vyskytnou problémy se sledováním satelitních programů, vyzkoušejte následující kroky:

 1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači.
 2. Vyberte Settings (Nastavení) a potom stiskněte tlačítko Enter.
 3. Vyberte položku Channel setup (Nastavení kanálu) v kategorii TV a potom stiskněte tlačítko Enter.
 4. Vyberte Digital setup (Digitální nastavení) a potom stiskněte tlačítko Enter.
 5. Vyberte Satellite Set-up (Nastavení satelitního příjmu) a potom stiskněte tlačítko Enter.
 6. Vyberte Digital Satellite Tuning (Ladění digitálního satelitního příjmu) a potom stiskněte tlačítko Enter.
 7. Vyberte Yes (Ano) a potom stiskněte tlačítko Enter.

  Spusťte automatické ladění.
 8. Vyberte Next (Další) a potom stiskněte tlačítko Enter.

  Obrázek
 9. Vyberte General Satellite (Obecný satelit) nebo Preferred Satellite (Upřednostňovaný satelit) (vyberte dříve naladěný satelit) a potom stiskněte tlačítko Enter.

  General Satellite (Obecný satelit)
 10. Vyberte Normal Scan (Normální skenování) a potom stiskněte tlačítko Enter.
 11. Pokud jste vybrali Preferred Satellite (Upřednostňovaný satelit), vyberte Operator (Operátor) a potom stiskněte tlačítko Enter.
 12. Vybere satelit, u kterého se zobrazuje nápis DiSEqC Control Disabled (Řízení DiSEqC zakázáno), a potom stiskněte tlačítko Enter.

  Satellite 1 (Satelit 1)
 13. Vyberte LNB Configuration (Konfigurace LNB) a potom stiskněte tlačítko Enter.
 14. Vyberte DiSEqC Control (Řízení DiSEqC) a změňte hodnotu z Disabled (Zakázáno) na správnou hodnotu.

  DiSEqC Control (Řízení DiSEqC)
 15. Opakovaným stisknutím tlačítka BACK se vraťte na obrazovku Home a zkontrolujte, jestli lze sledovat satelitní televizní programy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Je možné, že pokud vrátíte televizor na obrazovku hlavní nabídky prostřednictvím tlačítka HOME, nová nastavení nebudou reflektována.