Číslo článku : 00137991 / Poslední změna : 12/07/2018Tisk

Nemohu sledovat žádné satelitní televizní programy

  Pokud se u vašeho televizoru náhle vyskytnou problémy se sledováním satelitních programů, vyzkoušejte následující kroky:

  1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači.
  2. Vyberte Settings (Nastavení) a potom stiskněte tlačítko Enter.
  3. Vyberte položku Channel setup (Nastavení kanálu) v kategorii TV a potom stiskněte tlačítko Enter.
  4. Vyberte Digital setup (Digitální nastavení) a potom stiskněte tlačítko Enter.
  5. Vyberte Satellite Set-up (Nastavení satelitního příjmu) a potom stiskněte tlačítko Enter.
  6. Vyberte Digital Satellite Tuning (Ladění digitálního satelitního příjmu) a potom stiskněte tlačítko Enter.
  7. Vyberte Yes (Ano) a potom stiskněte tlačítko Enter.

   Spusťte automatické ladění.
  8. Vyberte Next (Další) a potom stiskněte tlačítko Enter.

   Obrázek
  9. Vyberte General Satellite (Obecný satelit) nebo Preferred Satellite (Upřednostňovaný satelit) (vyberte dříve naladěný satelit) a potom stiskněte tlačítko Enter.

   General Satellite (Obecný satelit)
  10. Vyberte Normal Scan (Normální skenování) a potom stiskněte tlačítko Enter.
  11. Pokud jste vybrali Preferred Satellite (Upřednostňovaný satelit), vyberte Operator (Operátor) a potom stiskněte tlačítko Enter.
  12. Vybere satelit, u kterého se zobrazuje nápis DiSEqC Control Disabled (Řízení DiSEqC zakázáno), a potom stiskněte tlačítko Enter.

   Satellite 1 (Satelit 1)
  13. Vyberte LNB Configuration (Konfigurace LNB) a potom stiskněte tlačítko Enter.
  14. Vyberte DiSEqC Control (Řízení DiSEqC) a změňte hodnotu z Disabled (Zakázáno) na správnou hodnotu.

   DiSEqC Control (Řízení DiSEqC)
  15. Opakovaným stisknutím tlačítka BACK se vraťte na obrazovku Home a zkontrolujte, jestli lze sledovat satelitní televizní programy.

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Je možné, že pokud vrátíte televizor na obrazovku hlavní nabídky prostřednictvím tlačítka HOME, nová nastavení nebudou reflektována.