Číslo článku : 00192326 / Poslední změna : 12/07/2018Tisk

Jak naladím nebo přeladím svůj televizor Sony se systémem Android (jednoduchá satelitní anténa)?

  Toto je podrobný průvodce základním laděním satelitu s jednoduchou anténou (LNB).

  DŮLEŽITÉ: Než začnete s postupem ladění, musíte znát základní informace o svém satelitním systému (například který satelit je přijímán nebo jak je signál distribuován ze satelitní antény do televizoru). Tyto informace můžete získat od svého poskytovatele vysílání a satelitní antény.

  Níže uvedený postup platí pro všechny televizory Sony se systémem Android. V závislosti na modelu televizoru však mohou existovat drobné rozdíly mezi rozložením dálkového ovladače a rozhraním nabídky.
  Pokud potřebujete další pomoc, více informací naleznete v uživatelské příručce integrované v televizoru nebo na stránce podpory příslušného modelu televizoru.

  Směrová tlačítka dálkového ovladače Směrová tlačítka dálkového ovladače
  V nabídce televizoru se lze pohybovat pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači. Požadované možnosti vybírejte stiskem tlačítka „plus“. Jedná se o kulaté tlačítko uprostřed kruhové oblasti ovládacích prvků nabídky na dálkovém ovladači.

  1. Zapněte televizor a ujistěte se, že je k televizoru řádně připojena satelitní anténa.
  2. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [HOME].

  3. Přejděte do nabídky Settings (Nastavení) umístěné ve spodní části domovské obrazovky.
   Směrová tlačítka dálkového ovladače

  4. Vyberte možnost Channel Setup (Nastavení kanálu) → Digital Setup (Digitální nastavení) Satellite Set-up (Nastavení satelitu) → Digital Satellite Tuning (Ladění digitálního satelitu).

  5. Po zobrazení dotazu „Do you want to start Digital Satellite Tuning?“ (Chcete spustit ladění digitálního satelitu?) vyberte možnost Yes (Ano).
  6. Budete vyzváni k výběru konfigurace satelitní antény. 
   V nabídce Antenna Configuration (Konfigurace antény) vyberte z možností Fixed antenna (Fixní anténa), DiSEqC nebo Single Cabledistribution (Distribuce jedním kabelem) a poté vyberte možnost Next (Další).
  7. V tomto kroku budete vyzváni, abyste si vybrali ze dvou seznamů satelitních kanálů: Preferred Satellite (Preferovaný satelit) nebo General Satellite (Standardní satelit).

   • Volba Preferred Satellite (Preferovaný satelit) zobrazí seznam kanálů vybraného poskytovatele vysílání spolu s některými výchozími parametry, které mohou pomoci při ladění kanálů.
   • Volba General Satellite (Standardní satelit) zobrazí všechny kanály vybrané satelitní antény. Parametry pro příjem a ladění používají výchozí nastavení a může být nutné je doplnit podle typu instalace.

   Doporučujeme vybrat možnost Preferred Satellite (Preferovaný satelit).
  8. V dalším kroku se zobrazí seznam poskytovatelů. Vyberte svého poskytovatele satelitních služeb.
   POZNÁMKA: Pokud v seznamu nemůžete najít preferovaného poskytovatele, vraťte se na předchozí stránku a vyberte možnost General Satellite (Standardní satelit) zmíněnou v Kroku 7.

  9. Nyní budete moci výběrem satelitu ze seznamu nastavit parametry sítě. Pro základní nastavení ponechte výchozí hodnoty.

   POZNÁMKA: Některé parametry lze změnit v nabídce ladění Preferred Satellite (Preferovaný satelit) a všechny parametry lze změnit v nabídce ladění General Satellite (Standardní satelit). Informace o konkrétních potřebných nastaveních získáte od poskytovatele vysílání a dodavatele systému satelitní antény.
  10. Vyberte možnost Start (Spustit).

  Televizor nyní zahájí ladění. V závislosti na vybrané konfiguraci může dokončení tohoto procesu trvat až hodinu.