Číslo článku : 00123689 / Poslední změna : 12/07/2018

Jak objednat disky pro zotavení počítače a součásti počítače

  1. Disky pro obnovu systému
  2. Náhradní součásti
  3. Jak objednávat
  4. Jak použít webovou stránku EET Europarts k nalezení vašich disků nebo náhradních součástí

  Disky pro obnovu systému

  Disky pro obnovu systému jsou nutné v případě, že jste odstranili oddíl pro obnovu systému na disku vašeho počítače VAIO (dostupný stisknutím klávesy F10 při spuštění počítače) a nemáte vytvořeny disky pro obnovu prostřednictvím Recovery Center.
  Další informace o procesu obnovy systému najdete v dokumentu Troubleshooting and Recovery Guide (Průvodce řešením problémů a obnovou) dodaném s počítačem VAIO.

  Podrobnosti k objednání disků viz část Jak objednávat níže.

  Náhradní součásti

  Pokud váš počítač VAIO vyžaduje servis, doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali pro zajištění opravy autorizovanými profesionály.

  Typické vnitřní části počítače nejsou prodávány samostatně a v případě provedení opravy osobou bez odpovídajícího tréninku hrozí vysoké riziko způsobení dalších škod.  Pokud je oprava provedena neautorizovanou osobou, škody nejsou kryty zárukou.
  Vyhledejte další informace v dodávaných záručních dokumentech, které jste obdrželi s vaším počítačem VAIO.

  Některé součásti, které lze snadno vyměnit, lze zakoupit samostatně.

  Jak objednávat

  V případě, že potřebujete něco objednat, nejprve se ujistěte, že máte při ruce modelové číslo a sériové číslo vašeho počítače VAIO. ( Jak nalézt modelové a sériové číslo vašeho modelu? )

  Poté, podle stavu záruky k vašemu výrobku:

  POZNÁMKA: Veškeré nákupy od třetích stran podléhají podmínkám prodejce. Podrobnosti získáte u prodejce. Společnost Sony nepřebírá odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran ani za nákupy u třetích stran.

  Jak použít webovou stránku EET Europarts k nalezení vašich disků nebo náhradních součástí

  1. Zadejte modelové nebo sériové číslo vašeho počítače do pole pro vyhledávání.

   Pole pro vyhledávání
  2. Vyberte svůj model mezi výsledky vyhledávání.
  3. Vyberte kategorii z filtrů CATEGORIES (KATEGORIE) na levé kartě. Hledáte-li disky pro obnovu, vyberte Manuals/Tools/Software (Návody/Nástroje/Software).

   Filtry
  4. Vyberte hledanou položku a stiskněte tlačítko BUY (KOUPIT).
  5. Klepněte na YOUR BASKET (VÁŠ KOŠÍK) v pravém horním rohu.
  6. Vyberte PROCEED TO CHECKOUT (POKRAČOVAT KE KASE), vyplňte své údaje a podle pokynů na obrazovce dokončete objednávku.