Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • RM-LVR1

O souboru ke stažení

 • Název: Aktualizace firmwaru Ver. 2.00 pro RM-LVR1 (Mac)
 • Datum zveřejnění:27.2.2014
 • Výhody a vylepšení:
  • Přidáno nové nastavení hodin.
  • Přidána funkce tlačítka přidržení.
  • Přidána nastavení kamery. *1
  • Přidána funkce zoomu.
  • Přidáno nastavení automatické expozice. *2
  • Přidáno nastavení automatického data kamery. *2
  • Přidána kontrolka varování paměťové karty.
  • Přidána funkce ovládání více kamer. *3

  • *1: K dispozici pouze s kompatibilními kamerami (včetně modelů HDR-AS15, HDR-AS30V a HDR-AS100V).
   *2: K dispozici pouze s kompatibilními kamerami (včetně modelů DSC-QX10 a DSC-QX100).
   *3: K dispozici pouze s kompatibilními kamerami (včetně modelu HDR-AS100V).

   Informace o používání nových funkcí naleznete v Návodu k obsluze.

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor: Procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Duo již nejsou podporovány.
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizací firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení dálkového ovládání.
  Poznámka:Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s dálkovým ovládáním.
  Poznámka:Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Když provádíte aktualizaci firmwaru, použijte plně nabitý akumulátor.

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_RMLVR1V200.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace firmwaru Ver.2.00 pro RM-LVR1.

Krok 1: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_RMLVR1V200.dmg]. Nyní dálkové ovládání nepřipojujte.
 3. Soubor [Update_RMLVR1V200] se rozbalí.
 4. Poklepejte na ikonu [FirmwareUpdater].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Spustí se nástroj pro aktualizaci firmwaru. 7. Připojte dálkové ovládání k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
  Poznámka: Na LCD monitoru se objeví USB Mode (Režim USB).
 8. Po potvrzení klepněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji se objeví obrázek 2. Poznámka: Od tohoto okamžiku dálkové ovládání nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
  Obrázek 1Obrázek 2

 9. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 10. Po potvrzení, že [Current version] (Aktuální verze) je nižší než [2.00], klepněte na Next (Další).

  Pokud je [Current version] (Aktuální verze) [Ver.2.00], aktualizace není potřeba. Podle zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit).
  Obrázek 3

 11. Zobrazí se obrazovka na obrázku 4.

  Obrázek 4


 12. Dálkové ovládání resetujte stiskem tlačítka [REC/ENTER].


  Poznámka: Když stisknete střed ovladače [Multi-selector] (Multivolič), obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem.

 13. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 4).
 14. Po resetování je ověřeno opětovné připojení dálkového ovládání a zobrazí se obrazovka z obrázku 5.
 15. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte dálkové ovládání ani neodpojujte kabel USB.

  Obrázek 5


 16. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 6. Klepněte na Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Obrázek 6


 17. Vypněte dálkové ovládání a spusťte ho znovu.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je verze firmwaru dálkového ovládání Ver.2.00.

 1. Stisknutím tlačítka MENU zvolte [Main Settings] (Hlavní nastavení), potom stiskněte tlačítko [REC/ENTER]
 2. Zvolte [Version] (Verze), potom stiskněte tlačítko [REC/ENTER]. Na displeji se zobrazí aktuální verze systémového softwaru. Pokud se objeví "2.00" (jak je znázorněno níže), je verze firmwaru Ver. 2.00.