Týká se modelů

Tato informace platí pro následující modely:
 • HDR-AS30V

O souboru ke stažení

Systémové požadavky

Operační systémy

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícími verzemi operačního systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Hardware počítače

Nejnovější verze aktualizace firmwaru je kompatibilní s následujícím hardwarem:
 • Procesor: Procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Core Duo již nejsou podporovány
 • Vyžadovaný prostor na pevném disku: 200 MB nebo více
 • Paměť RAM: 512 MB nebo více
  Poznámka: Před aktualizováním firmwaru prosím zavřete všechny ostatní aplikace.
 • Zdroj napájení fotoaparátu
  • Plně nabitý akumulátor NP-BX1
   Poznámka: Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je zbývající úroveň akumulátoru (tři značky) nebo více. Doporučujeme, abyste použili plně nabitý akumulátor.
 • Kabel USB dodaný s tímto fotoaparátem

  Poznámka: Funkčnost aktualizace s jiným kabelem USB není zaručena.

Stáhnout

Důležité poznámky:

 • Při provádění aktualizace firmwaru použijte plně nabitý nabíjecí modul akumulátoru NP-BX1
 • Při aktualizaci nevyjímejte akumulátor; fotoaparát by mohl přestat fungovat kvůli náhlému výpadku napájení.
 • Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.

Jak stáhnout aplikaci na aktualizaci firmwaru:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako uživatel s právy správce.
 2. Ve spodní části stránky si přečtěte prohlášení a zaškrtněte políčko, pokud souhlasíte s obchodními podmínkami. Potom klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Bude zahájeno stahování souboru [Update_CAMAS30V300.dmg].
 4. Uložte soubor na plochu svého počítače (doporučeno).

Instalovat

Jakmile bude soubor úspěšně stažen, budete připraveni na instalaci aktualizace firmwaru Ver.3.00 pro HDR-AS30V.

Krok 1: Spusťte program pro aktualizaci firmwaru

 1. Zavřete všechny právě spuštěné programy v počítači.
 2. Poklepejte na stažený soubor [Update_CAMAS30V300.dmg]. Nyní fotoaparát neodpojujte.
 3. Soubor [Update_CAMAS30V300] se rozbalí.
 4. Poklepejte na ikonu [FirmwareUpdater].
 5. Chcete-li načíst rozšíření jádra, zpráva vás vyzve, abyste aplikaci povolili provést změny. Zadejte heslo pro účet správce. 6. Spustí se nástroj pro aktualizaci firmwaru. 7. Před aktualizací vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu. Připojte fotoaparát k počítači dodaným kabelem USB.
  Poznámka: Na LCD monitoru fotoaparátu se objeví USB Mode (Režim USB).
 8. Po potvrzení klepněte na tlačítko Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru. V okně programu pro aktualizaci firmwaru se objeví obrázek 1 a na LCD displeji fotoaparátu se objeví obrázek 2. Poznámka: Od tohoto okamžiku fotoaparát nevypínejte, dokud nebude aktualizace firmwaru dokončena.
  Obrázek 1Obrázek 2

 9. Po potvrzení obrazovek z obrázků 1 a 2 klepněte na tlačítko Next (Další). V levé spodní části obrazovky se zobrazí aktuální verze a verze po aktualizaci. (Obrázek 3)
 10. Ověřte, že Current version (Aktuální verze) je Ver.2.00 nebo nižší, potom klepněte na tlačítko [Next] (Další).

  Pokud je [Current version] (Aktuální verze) [Ver.3.00], aktualizace není potřeba. Podle zprávy přerušte připojení USB a klepněte na Finish (Dokončit). Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a zapněte fotoaparát.
  Obrázek 3

 11. Zobrazí se obrazovka na obrázku 4.

  Obrázek 4


 12. Fotoaparát resetujte stiskem tlačítka [ENTER].


  Poznámka: Když stisknete střed ovladače [Multi-selector] (Multivolič), obrazovka se vypne. Pokračujte dalším krokem.

 13. Klepněte na Next (Další) v okně programu pro aktualizaci firmwaru (obrázek 4).
 14. Po vyresetování je ověřeno opětovné připojení fotoaparátu a zobrazí se obrazovka z obrázku 5.
 15. Klepnutím na Run (Spustit) zahajte aktualizaci. Při provádění aktualizace se objeví indikátor průběhu (přibližně 10 minut).
  Poznámka: Při aktualizaci nikdy nevypínejte fotoaparát ani neodpojujte kabel USB.

  Obrázek 5


 16. Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka z obrázku 6. Klepněte na Finish (Dokončit) a odpojte kabel USB.

  Obrázek 6


 17. Vypněte fotoaparát, vyjměte modul akumulátoru, znovu akumulátor do fotoaparátu vložte a znovu zapněte fotoaparát.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je verze firmwaru fotoaparátu Ver.3.00.

 1. Stiskněte tlačítko NEXT (Další), aby se objevila nabídka [SETUP] (Nastavení), potom stiskněte tlačítko ENTER.
 2. Stiskněte tlačítko NEXT (Další), aby se objevila nabídka [Wi-Fi], potom stiskněte tlačítko ENTER.
 3. Stiskněte tlačítko NEXT (Další), aby se objevila volba [MULTI] (Více), pokud se objeví volba [MULTI] (Více), potom je verze firmwaru Ver.3.00.