Pomáháme omezit ekologický dopad

S ohledem na životní prostředí zahájila společnost Sony v Japonsku a po celém světě iniciativy, které se zaměřují jednak na to, jak jsou produkty výkonné, a také na množství způsobů jejich výroby.

Tovární provozy, které berou ohled na životní prostředí

Společnost Sony se zaměřila na snížení dopadu na životní prostředí a začíná od míst, kde se rodí produkty. Například výroba snímačů obrazu CMOS vyžaduje extrémní klimatizaci čistého provozu. Podnikli jsme kroky k zajištění toho, aby prostory byly energeticky efektivní a současně si udržely kvalitní výrobní úroveň potřebnou k výrobě jednoho z našich vysoce technických produktů.

Nové snímače CMOS vyrobené v energeticky efektivních provozech
Nové snímače CMOS vyrobené v energeticky efektivních provozech

Přesnější výroba díky vyššímu výkonu v efektivnějších čistých provozech

Snímače obrazu CMOS jsou elektronickýma očima smartphonů a digitálních fotoaparátů. Každé zařízení Xperia™ a bezpočet zařízení od fotoaparátů až po auta jsou jimi vybaveny. Dnešní nejmodernější polovodiče (snímače obrazu CMOS) nelze vyrobit bez čistého provozu – a udržení potřebných teplot, vlhkosti a čistoty vyžaduje hodně energie.

Všichni přispívají k ochraně životního prostředí

Zaměstnanci mají možnost lépe chránit životní prostředí na pracovišti

Aby bylo možné v místnosti zachovat vysokou úroveň čistoty nezbytnou pro zpracování polovodičů, je zásadní využívat zkušeností a znalostí interních účastníků. Ti jsou klíčem ke snahám o zlepšení, jež mohou omezit dopady na životní prostředí při současném zachování standardů čistoty, které jsou nutné s ohledem na kvalitu produktů a vysoké výnosy z výroby.

Všichni přispívají k ochraně životního prostředí

Případ 1: Provoz v závodu v Nagasaki

Lepší využití odpadního tepla
Dokázat toho víc s energií, kterou již máme

Recyklace odpadního tepla za účelem snížení celkové spotřeby energie

Za účelem snížení spotřeby energie jsme se zaměřili na systém klimatizace v Technologickém centru v Nagasaki. Při výrobě polovodičů v čistém provozu je důležité udržet teplotu i vlhkost v určitém rozsahu. Dosahuje se toho chlazením nebo ohříváním vzduchu přiváděného zvenčí.

Energie pro parní vyhřívání tohoto provozu se původně získávala spalováním fosilních paliv. Nahrazením této energie teplem generovaným zařízením používaným v provozu jsme zvýšili energetickou efektivitu přibližně 2,1krát.

[1] Proudění vzduchu z klimatizačního provozu [2] Chladicí zařízení [3] Bojler [4] Provoz na výrobu polovodičů

Předtím

V předchozím systému dodával bojler vzduch, který se mísil s chlazeným vzduchem, čímž se dosahovalo přesné teploty vzduchu v čisté místnosti. Aby teplota místnosti zůstala stálá, bylo nezbytné chladit stroje chlazeným vzduchem, který se z čisté místnosti odčerpával jako odpadní teplo. Tepelná energie uvolňovaná provozem strojů se nijak produktivně nevyužívala.

Poté

V novém systému nahradila odpadní teplo ze strojů v čisté místnosti pára, kterou generuje bojler za účelem řízení teploty v čisté místnosti. Uzavřením energetické smyčky se odpadní teplo úspěšně recykluje a využívá k produktivní práci uvnitř provozu, přičemž se snižuje spotřeba fosilního paliva i emisí CO2.

Podpora efektivity využití energie a snížení emisí CO2

[1] za rok

Podpora efektivity využití energie a snížení emisí CO2

Nový systém přinesl dvě klíčové výhody pro životní prostředí: Zvýšení celkové energetické efektivity opakovaným využitím odpadního tepla a omezení emisí CO2 snížením spotřeby fosilních paliv. Nový systém snižuje emise CO2 o zhruba 52 % z hodnoty 9 300 tun v předchozí konfiguraci na přibližně 4 400 tun.

Naše opatření na úsporu energie nemohou mít dopad na výrobu

Shinnosuke Baba

divize závodu společnosti Sony Semiconductor
Manufacturing Corporation

Shinnosuke Baba

Technologické centrum v Nagasaki vyrábí především polovodičové snímače obrazu CMOS do fotoaparátů ve smartphonech. Aby mohla divize závodu dodávat vysoce kvalitní produkty zákazníkům z celého světa, funguje v nepřetržitém provozu a musí zajistit, aby byla energie pro celou výrobní infrastrukturu stálá a využívala se efektivně.

Položili jsme si otázku: „Kolik odpadu z výroby můžeme opakovaně využít?“ Nový systém zachycuje a znovu využívá značnou část odpadního tepla z našeho výrobního vybavení a užitkových zařízení. Za pomoci zkušeností a datové analýzy navrhujeme vylepšené řízení tepelné rovnováhy s cílem zavést opatření na úsporu energie, aniž by to mělo vliv na produkci. Chceme, aby mohli lidé říkat, že to, co děláme, je „nenápadné, ale skvělé“!

Případ 2: SDT Thajsko

Kreativní omezení potřeb klimatizace
Chytřejší a cílenější klimatizace

Společnost Sony Device Technology (Thajsko) Co., Ltd. (SDT) má na starosti kompletaci a dodávky polovodičů. Novým zmapováním proudění vzduchu za využití „částečné klimatizace“ a zvýšením teplot chlazené vody se jim daří provozovat čisté místnosti s mnohem menší spotřebou energie.

[1] Klimatizační provoz [2] Chlazený vzduch [3] Ohřátý vzduch [4] Výrobní provoz

Předtím

Výkonné ventilátory vedly chlazený vzduch od stropu, který chladil celou místnost a stroje, přičemž odpadní teplo se nasávalo pomocí průduchů v podlaze.

Poté

Nový systém využívá přirozené proudění, přičemž chlazený vzduch vstupuje do místnosti na úrovni podlahy, kde stroje vytvářejí teplo. Teplý vzduch pak stoupá ke stropu, kde se recykluje, a z pracovních ploch s sebou přitom odnáší prachové částice.

Výhoda z hlediska efektivity energie i společnosti Sony

Optimalizace proudění vzduchu pro vyšší efektivitu

Nový systém snížil emise CO2 o zhruba 67 % oproti předchozímu systému – z přibližně 4 000 tun na přibližně 1 300 tun. Nově zavedené jednotky HVAC umožňují efektivnější ovládání proudění vzduchu směrováním vzduchu na výrobní stroje. Nové strategie proudění vzduchu rovněž zvedají nechtěný prach ke stropu a pryč z výrobních prostor.

Výhoda z hlediska efektivity energie i společnosti Sony

[1] za rok

Hirotoshi Kikuchi
Simulace ideální rovnováhy mezi energií a výkonem

Hirotoshi Kikuchi

Sony Technology (Thajsko) Co.,Ltd
CWS – pobočka Asie a Tichomoří

Řízení energie v továrně je neustálým hledáním způsobů, jak zachovat kvalitu výroby za využití menšího množství energie při současném snížení dopadu na životní prostředí. Naším cílem je zavést systém klimatizace založený na opakovaných cyklech simulace a datových analýzách při přirozeném proudění vzduchu. Protože se tento systém velmi liší od běžných klimatizačních systémů, potřebovali jsme rovněž podporu mužů a žen ve výrobě, kteří museli ověřit, zda systém nepříznivě neovlivňuje jejich pracovní prostředí.

Tento systém je také nainstalován v montážním závodu Xperia™ v Thajsku (Sony Technology (Thajsko) Co., Ltd). U dalších továren v Asii je obnovení užitkového zařízení naplánováno v blízké budoucnosti a doufáme, že s tato novinka půjdou ruku v ruce s našimi opatřeními pro úsporu energie. Naším cílem je dosažení ještě vyšších úspor energie a pokračující růst dodávek produktů Sony po celém světě z továren, které berou ohled na životní prostředí.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Mobilní zařízení, tablety a chytrá zařízení
Mobilní zařízení, příslušenství a chytrá zařízení

Zjistěte více o technologiích společnosti Sony

Projektory nové generace
Projektory nové generace
Inovujeme způsoby dodávky elektřiny pro všechny
Inovujeme způsoby dodávky elektřiny pro všechny
Složený z úžasných nápadů
Složený z úžasných nápadů