Inovujeme způsoby dodávky elektřiny pro všechny

Společnost Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) usiluje o nalezení inovativních způsobů dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů, z níž by měly prospěch komunity po celém světě.

Co jsou systémy Open Energy System?

Poptávka po obnovitelné energii stoupá. Nekonvenční systémy Open Energy System automaticky spravují energii v komunitách na základě poptávky jednotlivých domácností a zařízení a také podle kolísající produkce obnovitelných zdrojů energie.

Konvenční elektrické energetické systémy
Konvenční elektrické energetické systémy
Systémy Open Energy System
Systémy Open Energy System

Energie spravovaná komunitou

Tradičně je energie generována centralizovaným způsobem, poté je distribuována přenosovým vedením, které překonává velké vzdálenosti, a nakonec se dostává do obydlí a podniků. Systémy Open Energy System jsou tvořeny decentralizovaným rozvodem energie a sítí bateriových úložišť pro obnovitelné zdroje energie. Energie je poté sdílena lokálními uživateli v rámci sítě.

Efektivní sdílení obnovitelné energie mezi uživateli
Efektivní sdílení obnovitelné energie mezi uživateli

Lokálně produkovaná elektrická energie pro domácnosti a podniky je distribuována přímo a efektivně mezi rovnocennými jednotkami. Systém Open Energy System je založený na stejnosměrném proudu (DCOES), který generují solární panely, uchovávají baterie a mezi uživateli sdílí mechanismus pro distribuci energie mezi jednotkami.

Děláme nezávislejší a spolehlivější elektrické systémy

Systém Open Energy System zlepšuje použitelnost obnovitelných zdrojů energie pomocí autonomní výměny elektrické energie. Protože systém OES pracuje nezávisle na konvenční energetické síti, je ještě užitečnější v místech, kde chybí spolehlivá síť pro rozvod energie nebo kde se často vyskytují výpadky energie.

Děláme nezávislejší a spolehlivější elektrické systémy
Zavádění stejnosměrného systému Open Energy System

Fakultní rezidence vysoké školy Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) jsou vybaveny energetickým stejnosměrným systémem Open Energy System (DCOES). Společnost Sony CSL je schopna autonomní výměny elektrické energie od prosince 2014.

Yoshiichi Tokuda
Přinášíme elektřinu lidem na celém světě

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

Výzkumné a vývojové práce na nových udržitelných energetických systémech, známých jako systémy Open Energy System (OES), začaly v roce 2010 projektem, který poskytl možnost sledovat fotbalové zápasy světového poháru lidem žijícím bez elektřiny. Více než 10 obcí mimo rozvodnou síť v severní oblasti Republiky Ghana mohlo pomocí solární energie sledovat zápasy světového poháru 2010 FIFA World Cup South Africa™.
V současnosti v Okinawě pokračujeme ve vývoji technologie autonomní výměny elektrické energie využívající stejnosměrný proud, jež umožňuje využití elektřiny vyrobené z místních obnovitelných zdrojů a její distribuci v oblastech bez velkých elektráren či dokonce bez elektrických rozvodných sítí.
„Poskytování elektřiny lidem na celém světě prostřednictvím udržitelných energetických systémů využívajících obnovitelnou energii“ patří k budoucnosti, na jejímž uskutečnění se chce společnost Sony CSL podílet.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

Naším cílem je společné blaho, proto se snažíme využívat výhody našeho výzkumu a podpořit pozitivní změnu v životě lidí na celém světě. Společnost Sony CSL je inspirována k rozvoji podnikání a technologií, jež slibují zářnější budoucnost pro všechny“.

Sony CSL

Zjistěte více o technologiích společnosti Sony