ZÁKLADY OBJEKTIVU

Ohnisková vzdál., zorný úhel a perspektiva
Ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost, nebo její rozsah v případě teleobjektivů, obvykle bývá jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru objektivu pro konkrétní typ fotografie. Ohnisková vzdálenost objektivu ovlivňuje dva pro fotografy velice důležité prvky: zvětšení a zorný úhel.

Delší ohnisková vzdálenost odpovídá vyššímu zvětšení a naopak. Širokoúhlé objektivy s krátkou ohniskovou vzdáleností mají nízké zvětšení. Pokud tedy chcete objektem vyplnit větší část záběru, musíte k němu přijít blíž. Stejně tak se vám ale do záběru vejdou rozměrnější objekty z větší blízkosti. Teleobjektivy s dlouhou ohniskovou vzdáleností nabízí vysoké zvětšení, takže získáte detailnější záběry vzdálenějších objektů.

[1] Druhý hlavní bod objektivu [2] Ohnisková vzdálenost [3] Zorný úhel (měřený úhlopříčně) [4] Ohnisková rovina (rovina snímače obrazu)

Technická definice ohniskové vzdálenosti

– Trocha teorie –

Ohnisková vzdálenost objektivu je definována jako vzdálenost mezi jeho druhým hlavním bodem a zadním ohniskem při zaostření na nekonečno. Tento bod je jedním z šesti základních bodů, které slouží jako referenční body optických objektivů (přední a zadní ohnisko, první a druhý uzlový bod a první a druhý hlavní bod). U složených objektivů nemá druhý hlavní bod žádné předem stanovené místo. V závislosti na konstrukci objektivu se může nacházet někde uvnitř jeho tubusu i mimo něj. Sami tedy ohniskovou vzdálenost objektivu změříte jen těžko.

Ohnisková vzdálenost a zorný úhel

Zorný úhel označuje, jak velkou oblast před objektivem fotoaparátu zachytí jeho snímač. Odborně řečeno, jedná se o úhlový rozsah scény zachycené na snímač, který se měří v úhlopříčném směru. Je důležité si uvědomit, že zorný úhel je zcela závislý na ohniskové vzdálenosti objektivu a formátu snímače fotoaparátu. Tento úhel se tak u 35mm formátu Full-Frame a formátu APS-C bude lišit. Různé objektivy se stejnou ohniskovou vzdáleností budou při stejné velikosti použitého snímače mít vždy stejný zorný úhel.

Srovnání ohniskové vzdálenosti a zorného úhlu ukazuje jejich vzájemný vztah u 35mm formátu Full-Frame i formátu APS-C.

* Ohnisková vzdálenost v ( ): ekvivalentní ohnisková vzdálenost při nasazení na digitální fotoaparát s výměnnými objektivy a 35mm snímačem Full-Frame

Perspektiva

Při dlouhé ohniskové vzdálenosti se bude na snímku zdát, jako by objekty v popředí a pozadí byly blíž u sebe. Tomuto jevu se říká komprese perspektivy a nezpůsobuje ho přímo objektiv. Jak si totiž s teleobjektivem musíte poodstoupit od fotografovaných objektů, tak jsou objekty v popředí a pozadí k sobě blíž v poměru ke své vzdálenosti od fotoaparátu. Jinými slovy, když se tyto objekty nacházejí ve větší vzdálenosti od fotoaparátu, bude se jejich relativní velikost na výsledném snímku více blížit realitě. Při fotografování se širokoúhlým objektivem se obvykle musíte k objektu v popředí přiblížit, aby dostatečně vyplnil záběr, a objekty v pozadí se pak zdají menší. Tento zdánlivý rozdíl v perspektivě je ve skutečnosti důsledkem toho, jak daleko se nacházíte od fotografovaných objektů.

Obrázek ohniskové vzdálenosti 24 mm

Ohnisková vzdálenost 24 mm, zorný úhel 84°

Obrázek ohniskové vzdálenosti 300 mm

Ohnisková vzdálenost 300 mm, zorný úhel 8°