Deskriptivní transkript pro model HT-A5000

Popis
Hudba hraje. Černý soundbar umístěný pod televizorem připevněným na stěnu.

 Podtitul
„HT-A5000“

„5.1.2k“

 Popis
Na displeji soundbaru se rozsvítí text „HELLO“.

Záběr na propracovaný, 120 cm široký horizontální soundbar s logem Sony na horní straně.

Titulek „Výškové reproduktory“. Detailní záběr na celou řadu otvorů, které ovládají fázi zvukových vln.

Titulek „Reproduktory namířené vzhůru“. Záběr na televizor, na kterém jsou na obou koncích nahoře namontované reproduktory namířené vzhůru, které intenzivně vibrují.

Titulky „Vestavěný duální subwoofer“ a „Tři přední reproduktory“. Záběr na dva subwoofery a tři přední reproduktory, které vibrují.

 Podtitul
„NOVÁ DIMENZE PROSTOROVÉHO ZVUKU“

 Popis
Obývací pokoj.

Na televizoru připevněném na stěně nad soundbarem je zobrazen les za svítání.

Logo technologie 360 SPATIAL SOUND MAPPING s titulkem „S volitelnými zadními reproduktory“.

 Anotace
„Počet virtuálních reproduktorů se liší v závislosti na kombinaci zadních reproduktorů.“

„Volitelný subwoofer nebo volitelné zadní reproduktory nemusí být dostupné ve všech zemích a oblastech.“

 Podtitul
„Optimalizace zvukového pole“

 Popis
Dva zadní reproduktory za pohovkou vysílají směrem k soundbaru modré světelné zvukové vlny, které představují měřicí zvukové vlny a všemi směry se odrážejí.

 Anotace
„S volitelnými reproduktory i bez nich“

 Podtitul
„Detekuje umístění“

 Popis
Zadní reproduktory vysílající modré světlo, které představuje měřicí zvukové vlny, jež prochází soundbarem a měří polohu a vzdálenost stěn, stropu, zadních reproduktorů a soundbaru.

 Podtitul
„Slučuje zvukové vlny“

 Popis
Ze soundbaru a zadních reproduktorů se šíří světelné kruhy představující zvukové vlny. Světlo kolem soundbaru, zadních reproduktorů a stropu se spojí do trojúhelníku.

Světlo mezi jednotlivými linkami vytváří virtuální reproduktor a místnost je při tom magicky obklopena ještě jemnějšími linkami.

Na pozadí se zobrazí titulek „A vytváří několik virtuálních reproduktorů“.

Dvě osoby na pohovce, které sledují televizor, na němž je záběr lesa. Místnost se náhle změní v les. V titulku je uvedeno „Takže máte pocit, že jste uprostřed dění“.

 Podtitul
„Přidejte volitelné reproduktory“

„SA-SW3“

„SA-RS5“

„Volitelný subwoofer a zadní reproduktory“

SA-SW5, SA-SW3, SA-RS5, SA-RS3S“

 Popis
Záběr se dvěma typy volitelných subwooferů a zadních reproduktorů.

 Podtitul
„Podpora nejnovějších zvukových formátů“

„Dechberoucí zvuk jako v kině“

 Popis
Loga Dolby Atmos® a DTS:X®.

Dvě osoby, které sledují televizor a jsou obklopené zvukem.

Zvuk vychází z předních a horních reproduktorů soundbaru.

 Podtitul
„Zvuk z výškových reproduktorů“

„Reproduktory nasměrované nahoru“

 Popis
Zvuk vycházející z předního výškového reproduktoru se odráží od stěn. Zvuk vycházející z horní části se odráží od stropu a šíří se po celé místnosti.

Zvuk vytváří polokouli obklopující pohovku.

 Podtitul
„Vertikální zvuk“

 Popis
Logo technologie Vertical Surround Engine.

Zvuk ze soundbaru se odráží od stropu a rozléhá se směrem dolů.

 Podtitul
„Horizontální zvuk“

 Popis
Logo technologie S-Force PRO Front Surround.

Ze soundbaru směrem k pohovce vychází zvuk znázorněný tvarem půlkruhu.

Zvukové efekty jsou znázorněny modrým světlem. V titulku je uvedeno „Podmanivý 5.1.2kanálový prostorový zvuk“ s logy technologií VERTICAL SURROUND ENGINE a S-FORCE PRO FRONT SURROUND.

 Podtitul
„Acoustic Center Sync“

 Popis
Dvě osoby sledují video se zpívající ženou.

Hlas vycházející z obrazovky televizoru se mění v modré kruhy, které znázorňují přenášení zvuku směrem k nim.

 Anotace
„Vyžaduje kabel HDMI i kabel pro režim centrálního reproduktoru televizoru.“

„Technologie Acoustic Center Sync funguje s kompatibilními televizory BRAVIA™“

 Podtitul
„Hlasové ovládání“

 Popis
Loga „Podporuje oslovení OK Google“ a „Podporuje oslovení Alexa“.

Žena řekne: „Pusť nějakou hudbu.“ A z přední části soundbaru se následně ozve zvuk.

 Anotace
„Vyžaduje zařízení kompatibilní se systémem Google/Amazon“

 Podtitul
„Připojení HDMI eARC na jeden kabel“

 Popis
Detailní záběr na konektory na zadní straně.

V titulku je uvedeno „Nechte se z obývacího pokoje přenést do jiné reality“. Na pozadí je záběr rodiny a páru sledujících televizi.

Po skončení hudby se na pozadí soundbaru umístěného v obývacím pokoji zobrazí titulek „HT-A5000“.

 Video končí logem Sony.