Televizory a domácí kina


Jak porozumět názvu modelu televizoru

Název modelu televizoru se skládá z libovolné sady písmen a číslic, které jsou uspořádány podle určitých pravidel.

Každý název modelu se skládá ze tří částí, které vám pomohou určit důležité specifikace vašeho televizoru.

Jedná se o následující tři části:


2K (KDL) nebo 4K (KD) Příklad modelu televizoru
Velikost obrazovky Příklad modelu televizoru Příklad modelu televizoru
Název řady Příklad modelu televizoru

POZNÁMKY:

 • Při vyhledávání všeobecných informací na stránkách podpory zadejte název modelu
 • Zde jsou příklady správných názvů modelů: KD-55X8507C, KDL-32EX710 a KLV-40NX520

Jak zkontrolovat název modelu
Na nálepce umístěné na produktu

Název modelu je obvykle uveden na nálepce umístěné na zadní straně televizoru nebo vyražen na předním panelu televizoru. Upozorňujeme, že model a sériové číslo se liší:

 1. Model
 2. Sériové číslo
Příklad názvu modelu a sériového čísla
V uživatelském nastavení televizoru

Možnost A – Televizory Sony s platformou Android TV (software verze 3.533 nebo starší):

 1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači
 2. Vyberte možnost [Settings] (Nastavení) > [TV] > [About] (Informace) > [Device name] (Název zařízení) > [System information] (Informace o systému)
Obrazovka s informacemi o systému

Možnost B – Televizory Sony s platformou Android TV (software verze 3.843 nebo novější):

 1. Stiskněte tlačítko Help na dálkovém ovladači
 2. Vyberte možnost [System Information] (Informace o systému)
Obrazovka chytré nápovědy

Obrazovka s informacemi o systému

Možnost C – Televizory bez platformy Android TV:

 1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači
 2. Vyberte možnost [Help] (Nápověda) nebo [Settings] (Nastavení) > [Customer Support] (Zákaznická podpora) a název modelu se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky
Obrazovka s informacemi o systému – televizory bez platformy Android TV

POZNÁMKA: Kroky se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi softwaru.


Přehrávače Blu-ray Disc (BDP) a systémy domácího kina

Níže jsou uvedeny některé příklady pro přehrávače BDP a systémy domácího kina:

 1. Model
 2. Sériové číslo
Přehrávače BDP a domácí kina