Recyklace a lepší požitek při poslechu

Zvyšování využití recyklovaných plastů je součástí ekologického záměru dosáhnout nulových dopadů na životní prostředí. Sony zavádí nový recyklovaný plast, který přispěje k dalšímu využití recyklovaných materiálů v audio produktech a umožní dosažení vysoce kvalitního zvuku.

Úsilí spojené se zvukem

Sony ve stále více kategoriích produktů používá recyklovaný plast. Vychází to z našeho poslání poskytovat uživatelům nezapomenutelné zážitky. Vysoká očekávání uživatelů ohledně výkonu audio produktů nás motivovala k vytvoření nového recyklovaného plastu s vysokým výkonem pro audio produkty. 

Zajímáme se o technologii – a o šíření recyklovaných plastů

Vývojáři společnosti Sony se při vývoji tohoto materiálu snažili dosáhnout jak kvalitního zvuku, tak být zároveň šetrní k životnímu prostředí. Podívejte se na rozhovor s lidmi, kteří se na této inovaci podíleli, a zjistěte, jaké faktory ji ovlivnily.

Zlepšení kvality zvuku při využití materiálu, který je z 65 % recyklovaný

Jeden z recyklovaných plastů, které společnost Sony používá, nabízí 65% míru využití recyklovaných materiálů. Kromě zachování takové vysoké míry pak nový recyklovaný plast díky otestování nových kombinací a poměrů přísad pomáhá zlepšovat zvukový výkon.

Výsečový graf složení recyklovaného plastu od společnosti Sony.
Obrázek složení recyklovaného plastu

Výsečový graf A=Recyklovaný materiál, B+C=Nový výchozí materiál.

Struktura nově vyvinutého recyklovaného plastu od společnosti Sony.
Struktura nově vyvinutého recyklovaného plastu

Na zvětšené fotografii je vidět, že má strukturu podobnou dosud nerecyklovanému plastu.

Zaručená odolnost proti nárazům

V případě produktů, u kterých se očekávají nejrůznější způsoby používání, je dostatečná odolnost proti nárazům nezbytností. Nový materiál z recyklovaných plastů se vyznačuje odolností srovnatelnou s dosud nerecyklovaným plastem.

Materiál pro recyklovaný plast.
Spolehlivý materiál na prvním místě

Omezením recyklovaného materiálu pro náš nový recyklovaný plast na určité výrobní součásti jsme pro nový recyklovaný plast dosáhli stabilní dodávky, produktivity a kvality. Nový materiál také nabízí vynikající audio výkon.

Jiná stránka technologií Sony