Xperia™: směřujeme k obalům bez plastu

Dostupnost produktů a služeb se liší v závislosti na regionu.

Pracujeme na odstranění všech plastových obalů

Společnost Sony od dubna 2021 usiluje o dosažení několika střednědobých ekologických cílů Green Management 2025 (GM2025), které jsou součástí plánu Road to Zero. Program GM2025 zajistí postupné snižování podílu plastů v obalech přenosných produktů, a pomůže tak na cestě k jejich úplnému odstranění.

Odstraňujeme plasty z obalů pro smartphony Xperia

[1] Uvedené údaje jsou podíly (hmotnostní procenta) plastu použitého v jednotlivých obalech pro globální modely.
[2] Změny od roku 2018 do roku 2019: plastové lisované přihrádky byly nahrazeny přihrádkami z papíroviny / plastové lisované oddělovací vložky byly nahrazeny kartonem.
[3] Změny od roku 2019 do roku 2020: byla přepracována konstrukce krabičky / bylo sníženo množství použitého materiálu, včetně plastu (především polypropylenové fólie). 
[4] Změny od roku 2020 do roku 2021: laminace povrchu krabičky fólií byla nahrazena lakem / plastový obal přiloženého kabelu USB byl nahrazen papírovým pouzdrem / povrchová laminace nálepky fólií byla nahrazena lakem.

Navrhování ochranných a funkčních obalů bez plastů

Odstranění jednorázových plastů

Přehodnocení a odstranění ochranných plastových obalů

V rámci našeho úsilí o dosažení udržitelnosti omezujeme používání plastů v obalech, odstraňujeme plastové součásti nebo je nahrazujeme papírovými materiály. Příkladem může být nahrazení laminace plastovou fólií u smartphonu Xperia 1 III za lak odolný proti oděru nebo nahrazení plastového obalu kabelu USB papírovým pouzdrem.

[1] Laminace fólií → oděruvzdorný lak [2] Plastová fólie → papír [3] Plast → karton nebo papírovina
[4] Nálepka [5] Pouzdro pro kabel USB

Snímek papíru určeného k recyklaci
Pečlivý výběr materiálů, které nevyžadují bělení

Přihrádky uvnitř krabiček na smartphony jsou lisovány z průmyslové odpadní papíroviny ve speciálně vytvořené zakázkové formě. Použitá papírovina je pečlivě vybrána tak, aby bylo dosaženo požadované bílé barvy bez nutnosti bělení.

Snížení obsahu plastů ve vnější krabičce

Zachování ochrany produktu a funkčnosti obalu

[1] Plast → papír [2] Odstraněná plastová přihrádka

Pracujeme na odstranění plastových obalů

Tomoyuki Nishizaki

Obalový designér
Sony Corporation, obchodní skupina pro mobilní komunikace, 
divize vývoje produktů, oddělení produktového designu

Portrét obalového designéra

Ekologické povědomí se postupně zvyšuje. Média v poslední době věnují pozornost znečištění moří způsobenému nevhodnou likvidací jednorázových plastů, a právě střednědobé cíle společnosti Sony v oblasti životního prostředí (Green Management 2025) zahrnují jako prioritu omezení plastových obalových materiálů. Šetrnost k životnímu prostředí je již dlouho jedním z témat při návrhu obalů pro smartphony Xperia. Pracujeme na odstranění nebo výměně plastových obalových materiálů pro smartphony Xperia při zachování požadovaných vlastností. Například u modelu z roku 2019 jsme přešli od lisovaných plastových přihrádek obalů na lisované přihrádky z papíroviny a odstranili jsme plast z obalu při zachování způsobu rozbalování. Jsme obchodní skupina pro mobilní komunikace a pracujeme na dosažení úplného odstranění zbývajících plastových obalových materiálů, a to během několika příštích let.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY