Ohled na udržitelnost s televizory BRAVIA

Rostoucí poptávka po stále větších televizorech přináší také riziko vyšší spotřeby zdrojů a energie.  Avšak závazky společnosti Sony týkající se udržitelnosti cílí na efektivitu od vývoje až po sledování.

Pohlcující zážitky i ohleduplnost vůči životnímu prostředí

Nespoutaná zábava při nižší spotřebě neobnovitelných zdrojů

Televizory BRAVIA vám přinášejí ty nejvíce strhující zážitky ze sledování, úchvatný design a také inovace, které pomáhají snížit spotřebu neobnovitelných zdrojů, a omezit tak dopad na životní prostředí.

Omezení spotřeby nerecyklovaného plastu a plastu celkově

Pokročilá konstrukce produktů společnosti Sony s ohledem na udržitelnost

Zcela prosazujeme snahy omezovat spotřebu nerecyklovaného plastu, ať už jde o obaly, nebo větší součásti, jako je například zadní kryt hlavního těla.

Graf znázorňující 50% snížení spotřeby nerecyklovaného plastu v porovnání s modelem z roku 2018
Vysoký podíl recyklovaného plastu v materiálu „SORPLAS™“

S ohledem na každý aspekt výroby, od vývoje materiálu až po vzhled, i nadále čím dále více využíváme recyklovaný materiál, a to bez kompromisů na designu. Recyklovaný plast SORPLAS™ využíváme u 55" televizorů řady A80, abychom snížili celkovou spotřebu nerecyklovaného plastu o přibližně 50 % a dosáhli vysoké kvality povrchu.

Externí vstřikování vzduchu

Díky přesným technikám tvarování vznikají strukturálně silné nádherné panely a zároveň dochází k výraznému snížení hmotnosti. Při běžném tvarování se nerovnosti povrchu předchází přepěchováním, avšak externím vstřikováním vzduchu lze stlačit pryskyřicové díly, a zabránit tak deformacím a plýtvání materiálem.

[1] Důlky způsobené nerovnoměrným tlakem při běžném tvarování [2] Žádné důlky díky tvarování za pomoci externího vstřikování vzduchu [3] Vnější povrch [4] Vnitřní povrch [5] Místo přepěchování plastu je zezadu aplikován tlak vzduchu kvůli prevenci nerovnoměrnosti tlaku.

Znázornění procesu tvarování za pomoci externího vstřikování vzduchu v porovnání s běžným procesem tvarování.
Znázornění nižší hmotnosti a lepší struktury obalu v porovnání s modelem z roku 2018.
Obaly šetrné vůči životnímu prostředí

Obvykle je nutné chránit televizory BRAVIA obalovým materiálem nejen shora a zespodu, ale také z obou stran. Díky nespočtu simulací a letitým zkušenostem v oblasti logistiky společnost Sony našla způsob, jak vrchní a spodní obalový materiál vylepšit tak, aby chránil televizor bez nutnosti dalších součástí, čímž klesla hmotnost o 25 %.

Vysoká kvalita obrazu i úspora energie
Obrázek znázorňující přizpůsobení jasu obrazovky okolnímu osvětlení
Automatické ovládání jasu pro optimální sledování a spotřebu

Díky funkci detekce okolního osvětlení je jas obrazovky optimalizován s ohledem na světlo v místnosti, čímž dochází ke snížení spotřeby energie.   

[1] Tmavší prostředí [2] Světlejší prostředí

Obrázek znázorňující řízení spotřeby energie podle jasu displeje.
Efektivní spotřeba energie podle osvětlení v okolí obrazu

Vychutnejte si čistý a živý obraz díky jedinečnému zpracování signálu, které optimalizuje jeho každičkou část.

[1] Nízký jas [2] Běžný jas [3] Vysoký jas

Využití plastů s ohledem na prostředí

Šusuke Tomonaga

Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.
Div. obchodu s televizory, odděl. 2, div. produktového designu

Fotografie mluvčího během rozhovoru

Od roku 2010 naše televizní oddělení aktivně používá SORPLAS™, recyklovaný plast s vysokým podílem recyklovaného materiálu, jako prostředek při navrhování produktů šetrných k životnímu prostředí.

S rostoucími rozměry televizorů a počtem odesílaných zařízení se také zvyšuje dopad na životní prostředí. Abychom mohli vyrábět větší televizory a zároveň snížili dopad na životní prostředí, v roce 2018 jsme se společnostmi skupiny začali pracovat na vývoji materiálů. Například SORPLAS™, který je z velké části tvořen plastem, využíváme při výrobě vnitřních dílů i vnějšku zařízení.

Použití plastu SORPLAS™ pro výrobu vnějších součástí vyžaduje značné know-how v oblasti designu. Po výrobě prototypu a zdokonalování jsme jej však uzpůsobili tak, aby mohl být využit při výrobě zadního krytu, který má největší povrch. Použit bude i u některých modelů BRAVIA XR pro rok 2021, které budou oproti předchozím modelům obsahovat o polovinu méně nerecyklovaného plastu.

Kromě plastu SORPLAS™ zavede televizní skupina společnosti Sony ve všech výrobnách také další recyklované materiály a bude i nadále přispívat ke snížení dopadu na životní prostředí po celém světě.