BRAVIA, zábava pro budoucnost

Rostoucí poptávka po stále větších televizorech s sebou nese vyšší spotřebu zdrojů a energie. Závazky společnosti Sony týkající se udržitelnosti cílí na efektivitu od vývoje až po sledování televizoru.

Spojení zábavy s ohledem na životní prostředí

S televizorem BRAVIA si budete moci vychutnat ty nejúchvatnější televizní zážitky a úžasný design, a to společně s inovacemi, které snižují dopad na životní prostředí tím, že pomáhají snižovat spotřebu energie a využívání neobnovitelných zdrojů. S televizorem BRAVIA je snadné si vybrat svá vlastní nastavení a dále přispívat ke snížení dopadu na životní prostředí.

Efektivnější výroba, přeprava a použití

Pokročilé inženýrství pro životní prostředí

V rámci snahy o snížení dopadu na životní prostředí pracujeme na mnoha aspektech životního cyklu produktů, jako jsou snížení podílu prvotních plastů, zlepšení efektivity přepravy a kontrola spotřeby energie během používání.

Použití

Všechna vaše energeticky úsporná nastavení na jednom místě

Díky flexibilnímu a konfigurovatelnému panelu Eco Dashboard lze nyní energeticky úsporná nastavení spravovat centrálně. Můžete na jednom místě snadno přizpůsobit energeticky úsporná nastavení podle vašeho užívání televizoru, prostředí pro sledování a obsahu, který sledujete, a zobrazit si, jak přispíváte ke snížení dopadu na životní prostředí.

[1] Výchozí nastavení [2] Zapnutá energeticky úsporná nastavení

Snímek místnosti, kde dva lidé sledují televizor, přičemž je levá strana v tmavých podmínkách a pravá strana ve světlých podmínkách.
Optimální sledování a spotřeba díky automatické regulaci jasu

Energeticky úsporné funkce zahrnují vypnutí televizoru při nečinnosti a automatickou úsporu energie pomocí světelného snímače. Jako příklad lze uvést, že když je na panelu Eco Dashboard povoleno snímání okolního světla, jas obrazovky se automaticky přizpůsobí osvětlení místnosti a optimalizuje tak spotřebu energie.

[1] Tmavší prostředí [2] Světlejší prostředí

Snímek dvou sloupcových grafů. Snímek vpravo ukazuje snížení o 32 %.
Úspora energie s panelem Eco Dashboard

Zapnutím energeticky úsporných nastavení v panelu Eco Dashboard můžete snížit spotřebu energie přibližně o 32 %.

[1] Výchozí nastavení [2] Zapnutá energeticky úsporná nastavení

Automatické rozpoznání diváka pro další úsporu energie

Připojením kamery BRAVIA CAM za účelem rozpoznání pohybu diváka lze obrazovku automaticky ztlumit, aby se minimalizovala spotřeba energie, když před televizorem nikdo není, čímž se spotřeba energie sníží až o přibližně 32 %.

Efektivní spotřeba energie podle osvětlení v okolí obrazu

Naše jedinečné zpracování signálu je navrženo tak, aby poskytovalo mimořádný kontrast i optimální spotřebu energie. Díky přerozdělení energie z tlumených do světlých částí obrazu si můžete vychutnat realističtější obrázky a snížit spotřebu energie až o přibližně 33 %.

[1] Nízký jas [2] Běžný jas [3] Vysoký jas

Výroba

Vytváření produktů s nižším podílem prvotního plastu

Vysoká kvalita produktů s využitím recyklovaných materiálů

Ve všech aspektech designu, od vývoje materiálů až po estetiku, se nám podařilo zvýšit využití recyklovaného materiálu při zachování vysoké kvality povrchové úpravy. Naše televizory OLED například používají materiál SORPLAS™, vlastní recyklovaný plast společnosti Sony, na zadní kryt, který je svou plochou největší částí televizoru, čímž se celkový podíl prvotních plastů snížil přibližně o 60 %.

Snímek televizního panelu a hromady plastových pelet.
Recyklované a krásné

Při použití recyklovaných plastových materiálů pro vnější části může být obtížnější dosáhnout určité kvality vzhledu. Naše recyklované plasty SORPLAS lze však použít s pečlivě vybranými surovinami, úpravou složení při výrobě a patentovanou recepturou přísad, takže umožňují dosáhnout krásného černého povrchu s vysokým leskem, který zákazníci u televizorů BRAVIA očekávají.

Detailní snímek plastového panelu s osobou v rukavicích držící nástroj.
Dlouhotrvající odolnost pro dlouhodobé používání

Plasty pro domácí spotřebiče, jako jsou televizory, obsahují přísady pro zvýšení pevnosti a zpomalení hoření. Vývoj materiálů pro SORPLAS umožňuje minimální použití přísad a přitom dosáhnout stejných vlastností jako tradiční televizory z běžného plastu. Díky tomu bude mít televizor dlouhou životnost a menší dopad na prostředí.

Snaha o uzavření smyčky pomocí opakované recyklovatelnosti

Materiál SORPLAS je recyklovaný plast vyráběný z použitých lahví a optických disků, shromážděných z výrobních závodů a trhů, a z patentovaného zpomalovače hoření. Jednou z výhod SORPLASu je, že ani po několikanásobné recyklaci nedochází k nadměrné degradaci. Díly z recyklovaného plastu SORPLAS snižují odpad a přispívají ke vzniku uvědomělé společnosti.

Snímek disku nalevo s verzí roztříštěnou na menší rozdrcené odpadní částice napravo.
Snaha o recyklaci napříč společností Sony

Rozdrcené odpadní optické disky od výrobce disků Sony Music Solutions Inc. jsou jednou ze složek používaných k výrobě materiálu SORPLAS, ze kterého je vyráběn zadní kryt.

Snímek dvou sloupcových grafů. Snímek vpravo ukazuje snížení o 43 %.
Pomáhá snižovat emise CO2

Emise CO2 z produkce materiálu SORPLAS používaného při výrobě zadních krytů televizorů BRAVIA lze snížit o přibližně 57 % v porovnání s nehořlavými prvotními plasty používanými pro stejný účel.

[1] Nehořlavý prvotní plast [2] SORPLAS

Snímek panelu vyrobeného z materiálu SORPLAS s vyraženými znaky.
Příprava na budoucí recyklaci materiálu SORPLAS

S výhledem na jejich sběr a další recyklaci jsou součásti vyrobené z materiálu SORPLAS nyní opatřeny ražením, aby je bylo možné rozlišit a získat z výběru jiných materiálů.

Výroba televizorů BRAVIA s nižším dopadem na prostředí

Televizory BRAVIA jsou vyráběny v závodech šetrných k životnímu prostředí. Konkrétně naše závody v Číně vyrábějí od fiskálního roku 2020 produkty se 100% využitím obnovitelné energie.

Přeprava

Směrem k udržitelnější logistice

Přezkoumáváme každý detail obalu s ohledem na životní prostředí, přičemž využíváme řadu simulací a desetiletí zkušeností s globální logistikou.

Snímek znázorňující dva balíčky na váze, jeden z roku 2018 a druhý z roku 2023, ukazující snížení o 48 %.
Lepší obaly s menším obsahem plastů

Obvykle je nutné chránit televizory BRAVIA obalovým materiálem nejen shora a zespodu, ale také ze stran. Po četných simulacích a desetiletích zkušeností s globální logistikou jsme optimalizovali náš obal tak, aby chránil televizor s menším množstvím obalového materiálu.

Snímky plastového pásku a papírového pásku používaného k balení.

Kromě toho byly plastové pásky používané k balení nahrazeny silnými papírovými pásky. Dosáhli jsme přibližně 48% snížení celkového objemu obalového plastu.

Ilustrace dvou nákladních vozidel znázorňující, že jedno uveze více jednotek najednou, s textem„15 %“ a šipkou dolů ukazující snížení emisí CO2.
Snížení emisí CO2 díky menším a lehčím obalům

Přepracováním obalu, který chrání produkt během přepravy, jsme snížili velikost obalu o cca 15 % a celkovou hmotnost o cca 12 %. Zvýšil se tak počet jednotek na jedné paletě a v důsledku toho se snížily emise CO2 na jednotku při přepravě produktů přibližně o 15 %.

Méně inkoustu pro úsporu zdrojů

Jednoduchost a délka informací o produktu vytištěných na obalu byly pečlivě zváženy. Tím klesla spotřeba tiskového inkoustu přibližně o 91 % a současně se snížil dopad na životní prostředí, aniž by se zhoršil vzhled a snížila atraktivitu balení.

Snímek dvou obalů, jeden používá velké množství inkoustu a druhý minimální množství, což ukazuje menší množství inkoustu použitého na obaly s textem o „91 %“.

Rozhovory s vývojovými pracovníky

Portrét účastníka rozhovoru.
Júsuke Aošima

Oddělení produktového designu 2, div. produktového designu 1,
Obchodní skupina pro oblast domácí zábavy
obchodní skupina pro domácí zábavu a zvukové produkty
Sony Corporation

Používání vylepšené technologie ke snížení dopadu na životní prostředí

Rostoucí poptávka po stále větších televizních obrazovkách s sebou nese další dopad na životní prostředí, což si vyžádalo snahu o snížení spotřeby energie televizorů BRAVIA. Klíčem k tomu je hnací technologie pro displej, hlavní komponentu televizoru. Televizory BRAVIA dosahují vysoce kvalitního obrazového vyjádření, které maximalizuje výkon displeje, zatímco snižuje spotřebu energie přesným ovládáním diod LED přímého podsvícení na základě různých informací, jako jsou scény videa, okolní jas, teplota a přítomnost a pozice osob rozpoznaných kamerou BRAVIA CAM. Kromě toho jsme se také věnovali návrhu uživatelského rozhraní panelu Eco Dashboard, aby působilo intuitivněji a uživatelé mohli snadněji ovládat energeticky úsporná nastavení. Prostřednictvím těchto a různých dalších přístupů budeme i nadále přispívat ke snížení dopadu na životní prostředí.

Kunihiro Išii

Oddělení designu 1, div. produktového designu 2
Obchodní skupina pro oblast domácí zábavy
obchodní skupina pro domácí zábavu a zvukové produkty
Sony Corporation

Portrét účastníka rozhovoru.
Trvalé úsilí o snížení množství prvotních plastů

Materiál SORPLAS, jedinečný recyklovaný plast společnosti Sony, aktivně používáme již více než deset let a nyní jej používáme na zadní kryty některých modelů televizorů. Při prvních úvahách o jeho použití se vyskytly různé překážky. Avšak díky spolupráci s oddělením zabývajícím se vývojem materiálu SORPLAS jsme opakovaně zdokonalili recepturu, provedli simulace, vytvořili prototypy a úspěšně zakomponovali SORPLAS do televizních produktů, aniž by to mělo vliv na výkon či kvalitu, a snížili jsme tak množství použitého prvotního plastu. Kromě toho je důležité snížit množství výplňových materiálů v obalech, které chrání produkt. Sníží se tím celková spotřeba plastů a zároveň to povede k menším a lehčím obalům, což zlepší efektivitu přepravy a v důsledku toho také nižším emisím CO2. S využitím naší technologie simulace síly a zkušeností v oblasti logistiky jsme opakovaně testovali skutečný produkt, abychom našli optimální formu, která snižuje naše používání výplňového materiálu, a přitom zachovává vlastnosti potřebné k ochraně produktů. Budeme pokračovat ve využívání našich zkušeností a znalostí, abychom dosáhli dalších snížení dopadu na životní prostředí prostřednictvím našich aktivit při navrhování.