První televizor s kognitivní inteligencí na světě – nový rozměr obrazu a zvuku

 Procesor Cognitive Processor XR vám předvede obraz a zvuk, který pocítíte na vlastní kůži 

Televizory BRAVIA díky procesoru Cognitive Processor XR™ analyzují obsah a reprodukují jej stejným způsobem, jakým lidé vidí a slyší ve skutečném světě. Rozeznají, na co se člověk v obraze nejčastěji soustředí – jako například na hlavní postavu ve filmu. Poznají také, že v případě tryskového letadla by zvuk měl vycházet shora, a tento zvuk reprodukují ve vašem obývacím pokoji. Výsledkem je váš oblíbený obsah ztvárněný způsobem, který je tak skutečný, že ho skoro můžete cítit.

Jak funguje procesor Cognitive Processor XR

Konvenční umělá inteligence detekuje a analyzuje prvky obrazu, jako jsou barva, kontrast a zřetelnost, pouze jednotlivě. To znamená, že prvek obrazu je vylepšen pouze do určité úrovně. Způsob, jakým vnímáme svět, je však založen na nejrůznějších informacích, které přicházejí do mozku z očí a uší zároveň. Stejným způsobem pracuje i procesor Cognitive Processor XR™, který analyzuje stovky tisíc prvků najednou. Jedním z těchto prvků je bod zaostření – díky němu lze zjistit, na co se člověk nejčastěji zaměřuje. Analýzou každého prvku obrazu, včetně bodu zaostření, procesor zjistí informace o hloubce a upraví každou část tak, aby měl obraz co největší hloubku a byl co nejrealističtější.

(1) Původní (2) Barva (3) Zřetelnost (4) Bod zaostření (5) Kontrast (6) Hloubka (7) Pohyb (8) Analýza

Co je bod zaostření?

Bod zaostření je místo, na které máte tendenci se na snímku soustředit a na které jsou v rámci záběru přirozeně přitahovány vaše oči. Televizory s procesorem Cognitive Processor XR bod zaostření rozpoznají a tuto část obrazu vylepšují, stejně jako to dělají oči ve skutečném světě. Hráč s fotbalovým míčem nebo hlavní postava tak mají větší hloubku a tabulky s výsledky jsou přehlednější.

Dva obrázky nakloněných obrazovek, obrazovka nalevo ukazuje slunečnice na poli a oblohu s mraky, obrazovka napravo ukazuje, jak kognitivní inteligence analyzuje a generuje mapu hloubky této scény, aby bylo dosaženo větší hloubky a textury
Co je to mapování hloubky?

Televizory BRAVIA XR využívají technologii simulující lidské vnímání, čímž vylepšují hloubku a texturu. Díky křížové analýze dokáže kognitivní inteligence analyzovat a vygenerovat mapu hloubky. Zvýší se tak hloubka objektů v popředí a pozadí je upraveno tak, aby celý snímek vypadal ještě více realisticky a přirozeně.

Podívejte se, jak funguje bod zaostření v procesoru Cognitive Processor XR 

Pokud se chcete podívat na video, přijměte soubory cookie z YouTube

Přejděte do nastavení souborů cookie níže a povolte soubory cookie z YouTube v části „Functional“ (Funkční).

Vytváří realističtější a podmanivější zvukové prostředí, s jakým se setkáte ve skutečném životě
Televizor zobrazující zpívající ženu a zvukové vlny vycházející z jejího mikrofonu
Zvuk je umístěný tak, aby vás vtáhl do akce

Díky pokročilému zpracovávání zvuku, které napodobuje lidské ucho tím, že určuje místo, odkud zvuk vychází, a slaďuje ho s obrazem na obrazovce, vás televizory BRAVIA XR vtáhnou přímo do středu dění.

Žena sledující televizor v obývacím pokoji se zvukovými vlnami, které vycházejí z virtuálních reproduktorů nad, za a před ní
Zážitek z virtuálního zvuku mimořádných rozměrů 

Zprostředkováním zvuku ve vodorovném i svislém směru televizory BRAVIA XR vytvářejí skutečný prostorový zážitek. Analyzují a převádějí zvuk na 5.1.2kanálový prostorový zvuk, čímž vytváří opravdovou 3D zvukovou scénu.