Soutěž fotografií α Universe na téma domov

luke stackpoole červený dům na pustém kopci

© Luke Stackpoole

Domov

Víme, že fotografové dokážou najít inspiraci úplně všude. V loňském roce se jsme se všichni ve velké míře drželi doma, a proto bychom rádi viděli, jaké snímky jste pořídili v pohodlí svého skromného příbytku. Ať už to bude portrét někoho z vašich nejbližších schouleného na pohovce, pohled z okna ve vaší ložnici, noční obloha posetá hvězdami nebo křehký snímek květin na kuchyňském stole, chceme vidět, co pro vás znamená „domov“. *

Budeme rádi, když nám v naší nejnovější soutěži prostřednictvím našeho instagramového účtu Alpha Universe ukážete, co si představujete pod pojmem domov. Budete tak mít šanci získat hodnotné ceny včetně nejnovějšího a nejlepšího vybavení Sony. Do soutěže budou zařazeny fotografie nahrané na Instagram od 19. února do 4. dubna 2021 a porota složená z fotografických expertů vybere tři vítězné snímky.

Vítězové obdrží tyto ceny:

1. místo
Sada Alpha 7C + FE 28–60 mm f/4–5,6 NEBO FE 35 mm f/1,4 G Master (dle výběru vítěze)

2. místo
JEDEN z následujících objektivů (dle výběru vítěze): 20 mm f/1,8 G 35 mm f/1,8 85 mm f/1,8 90 mm f/2,8 Macro G OSS

3. místo
RX100 V

Příspěvky budou posuzovány podle míry kreativity, originality a vizuálního/emocionálního dopadu snímku a vítězné fotografie budou oznámeny prostřednictvím účtu α Universe a sociálních médií.

* Žádáme, aby bylo zřejmé, že jde o záběry vašeho domova nebo snímky pořízené z vašeho domova, a aby byla dodržena opatření proti pandemii covidu-19 platná ve vaší zemi.

Sledujte nás na Instagramu Sledujte Alpha Universe na Instagramu

Sledujte α Universe na Instagramu – najdete zde aktuální tipy, příběhy a informace o soutěžích

Podmínky:
NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP

1. Pořadatelem instagramové soutěže fotografií na téma domov Sony α Universe („soutěž“) je společnost Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Spojené království („Sony“). Kampaň není sponzorována, podporována ani spravována platformou Instagram, ani k ní není přidružena. Platforma Instagram je tímto každým z účastníků této soutěže zcela zproštěna veškeré odpovědnosti.

2. Soutěž je určena osobám starším 18 let, které mají osobní účet na platformě Instagram a trvalé bydliště v Německu, Spojeném království, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Švýcarsku, Polsku, Norsku, Rakousku, Švédsku, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Finsku, Řecku, Rumunsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Bulharsku, Irsku, České republice, Chorvatsku, Slovinsku, na Slovensku nebo v Turecku („způsobilé země“). Zaměstnanci společností ze skupiny Sony a jejich rodinní příslušníci nejsou způsobilí zúčastnit se soutěže.

3. Soutěž bude zahájena 19. února 2021 a skončí o půlnoci 4. dubna 2021 („doba trvání soutěže“).

4. Chcete-li se do soutěže přihlásit, musíte provést následující kroky:

Krok č. 1: Sledujte účet @alphauniversebysony.eu na Instagramu.

Krok č. 2: Nahrajte na svůj instagramový účet fotografii, kterou jste osobně pořídili pomocí fotoaparátu řady Sony Alpha nebo RX a přidejte následující hashtag podle země svého trvalého bydliště: Seznam platných hashtagů zemí:

Německo #AlphaHomeDE
Velká Británie #AlphaHomeUK
Francie #AlphaHomeFR
Itálie #AlphaHomeIT
Španělsko #AlphaHomeES
Holandsko #AlphaHomeNL
Švýcarsko #AlphaHomeCH
Polsko #AlphaHomePL
Norsko #AlphaHomeNO
Rakousko #AlphaHomeAT
Švédsko #AlphaHomeSE
Belgie #AlphaHomeBE
Dánsko #AlphaHomeDK
Portugalsko #AlphaHomePT
Finsko #AlphaHomeFI
Řecko #AlphaHomeGR
Rumunsko #AlphaHomeRO
Estonsko #AlphaHomeEE
Litva #AlphaHomeLT
Lotyšsko #AlphaHomeLV
Maďarsko #AlphaHomeHU
Bulharsko #AlphaHomeBG
Irsko #AlphaHomeIE
Česká republika #AlphaHomeCZ
Chorvatsko #AlphaHomeHR
Slovinsko #AlphaHomeSI
Slovensko #AlphaHomeSK
Turecko #AlphaHomeTR

 

5. Přihlášené fotografie musí být pořízeny fotoaparátem řady Sony Alpha nebo RX. Pro účast v soutěži musí být váš účet na Instagramu nastavený jako veřejný. Po nahrání musí vaše fotografie zůstat na vašem účtu na Instagramu do konce doby trvání soutěže, která je uvedena v části 3 výše, jinak váš příspěvek nemusí být uznán.

6. Bude se mít za to, že nahráním fotografií v souladu s částí 4 výše a účastí v soutěži účastníci přijali pravidla soutěže a tyto podmínky a jsou jimi vázáni. Jakékoli další pokyny k účasti od společnosti Sony zveřejněné na těchto webových stránkách nebo na instagramovém účtu @alphauniversebysony.eu budou součástí pravidel soutěže.

7. S přihlédnutím k části 9 níže by fotografie měly být pořízeny ve stylu fotografií domova a s využitím funkcí vašeho fotoaparátu řady Sony Alpha nebo RX. Počet fotografií, které můžete nahrát za účelem účasti v soutěži, není omezen, ale každá fotografie musí být jedinečná a musí splňovat tyto podmínky.

8. Fotografie, které jsou upraveny pomocí jakéhokoli softwaru pro úpravy snímků nebo podobných programů, budou přijaty. Účastník zaručuje, že úprava fotografie byla provedena prostřednictvím legálně nabytého softwaru.

9. Účastníkům není povoleno označovat ani nahrávat jakýkoli hanlivý, urážlivý, nemravný, pornografický, rouhavý, výhrůžný nebo nezákonný materiál (u fotografií ani souvisejících komentářů/tagů) ani jakýkoli materiál, který by mohl představovat chování, jež by bylo považováno za trestný čin nebo jež by zakládalo občanskoprávní odpovědnost či jinak porušovalo jakýkoli zákonný předpis nebo podmínky používání platformy Instagram, nebo materiál, který by k takovému chování mohl podněcovat.

10. Společnost Sony posoudí všechny způsobilé příspěvky přihlášené prostřednictvím platformy Instagram během doby trvání soutěže a fotografie budou zcela dle uvážení společnosti Sony hodnoceny podle míry kreativity, originality a vizuálního/emocionálního dopadu snímku. Společnost Sony vybere na základě shora uvedených kritérií příspěvky do užšího seznamu a konečné rozhodnutí o vítězných příspěvcích bude přijato nezávislým panelem složeným z fotografických expertů, jejichž rozhodnutí bude konečné a závazné.

11. Účastník, jehož snímek byl vybrán jako vítězný příspěvek, bude kontaktován prostřednictvím přímé zprávy z instagramového účtu @alphauniversebysony.eu a bude povinen poskytnout svá data EXIF související s vybranou fotografií, aby prokázal, že byly splněny požadavky platné pro účast v soutěži. Společnost Sony poté zašle potenciálnímu vítězi e-mail s pokyny, jak si vyzvednout cenu. Pokud potenciální vítěz neodpoví a nevyhoví pokynům z prvotní přímé zprávy z Instagramu do pěti (5) dnů nebo pokud se na základě dat ukáže, že fotografie nesplňuje tyto podmínky, nebude účastník oprávněn převzít cenu a bude zvolen náhradní vítěz. Budou kontaktováni maximálně tři (3) náhradní vítězové.

12. Panel složený z fotografických expertů vybere tři vítězné snímky a vítězové obdrží následující ceny:

1. místo
Sada Alpha 7C + FE 28–60 mm f/4–5,6 NEBO FE 35 mm f/1,4 G Master (dle výběru vítěze)

2. místo
JEDEN z následujících objektivů (dle výběru vítěze) 20 mm f/1,8 G 35 mm f/1,8 85 mm f/1,8 90 mm f/2,8 Macro G OSS

3. místo
RX100 V

13. Ceny není možné nahradit hotovostí ani kreditem. Ceny nejsou vyměnitelné ani převoditelné. Pokud cena nebude z jakéhokoli důvodu k dispozici, společnost Sony si vyhrazuje právo poskytnout náhradní cenu odpovídající hodnoty.

14. Vítěz ponese úplnou a výlučnou odpovědnost za jakoukoli individuální daňovou povinnost vyplývající z přijetí ceny/cen a přijetím ceny vítězové vyslovují svůj souhlas s tím, že společnost Sony bude zproštěna jakékoli takové odpovědnosti.

15. Vítězové budou kontaktováni prostřednictvím instagramového účtu @alphauniversebysony.eu do konce dubna 2021 a ceny budou odeslány do konce května 2021 bez dalších nákladů pro vítěze. Ceny budou doručeny pouze na adresy ve způsobilých zemích uvedených v části 2 výše.

16. Přihlášením fotografií do soutěže účastník zaručuje, že: (1) fotografie plně vyhovují pravidlům soutěže a těmto podmínkám, (2) fotografie jsou originálními fotografiemi, které pořídil účastník fotoaparátem řady Sony Alpha nebo RX, (3) účastník vlastní všechna práva k fotografii/fotografiím (včetně autorských práv) a (4) fotografie neporušují práva žádné třetí osoby (včetně práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, práva na soukromí či jiných ekvivalentních práv osob) a že bylo získáno povolení použít vyobrazení každé osoby zahrnuté do kterékoli z přihlášených fotografií. Účastník bere na vědomí, že odesílání snímků ze zdrojů třetích osob (zejména z jiných webových stránek nebo blogů) je zakázáno a použití takových fotografií bez povolení může představovat porušení autorských práv.

17. Příspěvky mohou být vyloučeny a ceny mohou být zrušeny, pokud společnost Sony odůvodněně určí, že došlo k porušení požadavků platných pro účast, těchto podmínek nebo veřejného pořádku a mravnosti. Účastník uděluje společnosti Sony neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci, která jí dovoluje kopírovat, měnit, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, reprodukovat, předvádět, distribuovat či jinak používat soutěžní příspěvek až do 4. dubna 2023 (včetně práva udělit dílčí licenci ostatním společnostem ze skupiny Sony). Účastník zejména bere na vědomí a souhlasí s tím, že přihlášené fotografie mohou být publikovány na webových stránkách skupiny Sony a na účtech skupiny Sony na sociálních médiích a že společnost Sony může fotografie upravit nebo pozměnit (např. oříznutím nebo doplněním vyobrazení, hudby či zvukových efektů). Jakékoli jiné použití fotografií bude předmětem dohody s účastníkem. Účastník zaručuje, že vlastní nezbytná práva pro udělení licence uvedené v tomto odstavci. Účastník souhlasí s tím, že se zříká veškerých morálních práv týkajících se použití přihlášených fotografií.

19. Společnost Sony nepřijímá žádnou odpovědnost ve vztahu k použití publikace přihlášených fotografií a účastník ponese výlučnou odpovědnost za vyřešení veškerých sporů s třetími osobami týkajících se fotografií, které přihlásil, a to na vlastní náklady. Účastník souhlasí s tím, že společnost Sony, její přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance a zástupce odškodní a uchrání před veškerými nároky, povinností uhradit náhradu škody, ztrátou, náklady či výdaji všeho druhu jakkoli vyplývajícími z jeho účasti v této soutěži, včetně použití přihlášených fotografií ze strany společnosti Sony a přijetí nebo použití cen ze strany účastníka.

20. Společnost Sony nečiní žádná prohlášení a neposkytuje žádné záruky, ať již výslovné, či předpokládané, ve vztahu k této soutěži nebo cenám kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách. Společnost Sony nenese odpovědnost za žádné technické chyby nebo chyby na platformě Instagram, které by mohly účastníkovi zabránit v přihlášení do soutěže nebo v přijímání či odesílání přímých zpráv. Společnost Sony neusiluje o vyloučení odpovědnosti za úmrtí nebo úraz vyplývající z vlastní nedbalosti.

21. Osobní údaje účastníků budou zpracovány v souladu se <zásadami ochrany osobních údajů> společnosti Sony a budou využity pouze za účelem administrativy a propagace soutěže včetně sdělení týkajících se soutěže, správy příspěvků, odeslání cen, zobrazení vítězných příspěvků, marketingové a propagační činnosti společnosti Sony a pro účely s těmito činnostmi související. U vítězných příspěvků může společnost Sony zveřejnit vaše jméno, zemi a informace o fotoaparátu, pokud nebudete mít proti zveřejnění těchto informací námitky.

22. Veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky budou po skončení soutěže zničeny nebo odstraněny s výjimkou vítězů cen a účastníků, jejichž fotografie budou použity.

23. Neuplatní-li společnosti Sony kterékoli z těchto pravidel nebo kteroukoli z podmínek, nebude to znamenat, že se takového ustanovení vzdává.

24. Nestanoví-li místní právo v zemi trvalého bydliště účastníka jinak, soutěž včetně požadavků na účast v soutěži a těchto podmínek se řídí anglickým právem a veškeré spory budou podléhat soudní příslušnosti soudů Anglie a Walesu.

Vítězové předchozích soutěží

Zaregistrujte se k odběru zpravodaje α Universe

Blahopřejeme, jste přihlášeni k odběru zpravodaje α Universe

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

Omlouváme se, něco se nepovedlo.

Blahopřejeme, jste přihlášeni k odběru!