Soutěž fotografií α Universe na téma Zima

zasněžené chaty v zimní krajině

Zima

Společnost Sony Europe B.V. a web Alpha Universe s potěšením oznamují zahájení instagramové fotografické soutěže na téma Zima pro uživatele fotoaparátů řady Sony Alpha, ZV nebo RX v následujících zemích: Německo, Spojené království, Francie, Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Polsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Belgie, Dánsko, Portugalsko, Finsko, Řecko, Rumunsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Bulharsko, Irsko, Česká republika, Chorvatsko, Slovinsko, Slovensko a Turecko.

Odborná porota vybere tři vítězné snímky, jejichž autoři získají zajímavou výhru.

Této soutěže se můžete zúčastnit sdílením svých fotografií na Instagramu. Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie publikované na Instagramu od 15. ledna do 4. března 2024.

Zima nabízí nádherné příležitosti z hlediska světla a jedinečných barev. Ať se jedná o pohádkovou zimní krajinu vysoko v horách, nebo mrazivé ráno dole ve městě, najde se spousta magických okamžiků, které čekají na to, aby je někdo zachytil.

Sdílejte své snímky na téma Zima prostřednictvím našeho instagramového účtu a vyhrajte některou ze skvělých cen, včetně nejnovějšího a nejlepšího vybavení Sony. Do soutěže budou zařazeny fotografie publikované na Instagramu v období od 15. ledna do 4. března 2024 a tři vítězné snímky vybere porota složená z fotografických expertů.

Ceny jsou následující:

1. místo
Tělo Sony Alpha 7 IV

2. místo
JEDNA z následujících cen:

Sony FE 24mm f/1.4 G Master
Sony FE 35mm f/1.4 G Master
Sony FE 50mm f/1.4 G Master

3. místo
JEDNA z následujících cen:

Sony FE PZ 16-35mm f/4 G
Sony FE 20-70mm f/4 G
Sony FE 70-200mm f/4 G Macro OSS II

Příspěvky budou posuzovány podle míry kreativity, originality a vizuálního/emocionálního dopadu snímku. Vítězné fotografie pak budou vyhlášeny na našich webových stránkách Alpha Universe a kanálech sociálních sítí.

 

Sledujte nás na Instagramu Sledujte Alpha Universe na Instagramu

Sledujte α Universe na Instagramu – najdete zde aktuální tipy, příběhy a informace o soutěžích

 

 

Smluvní podmínky:
NENÍ NUTNÉ NIC KUPOVAT

 1. Pořadatelem instagramové soutěže fotografií Sony Alpha Universe na téma Zima (dále „soutěž“) je společnost Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Spojené království (dále „společnost Sony“). Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani řízena Instagramem a nesouvisí s ním. Každý účastník proto zprošťuje společnost Instagram veškeré odpovědnosti.
 1. Soutěže se mohou účastnit jednotlivci starší 18 let, kteří mají osobní účet na Instagramu a mají trvalé bydliště v Německu, Spojeném království, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Švýcarsku, Polsku, Norsku, Rakousku, Švédsku, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Finsku, Řecku, Rumunsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Bulharsku, Irsku, České republice, Chorvatsku, Slovinsku, Slovensku nebo Turecku („způsobilé země“). Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci žádné ze společností Sony Group ani jejich rodinní příslušníci.
 1. Soutěž začne 15. ledna 2024 a skončí o půlnoci 4. března 2024 („soutěžní období“).
 1. Chcete-li se do soutěže přihlásit, musíte provést následující kroky:

Krok 1: sledujte instagramový účet @alphauniversebysony.eu.

Krok 2: nahrajte na svůj instagramový účet fotografii, kterou jste pořídili vy osobně pomocí fotoaparátu řady Sony Alpha, ZV nebo RX, a v závislosti na zemi pobytu přidejte následující hashtag:

Seznam platných hashtagů jednotlivých zemí:

Německo #AlphaWinterDE
Spojené království #AlphaWinterUK
Francie #AlphaWinterFR
Itálie #AlphaWinterIT
Španělsko #AlphaWinterES
Nizozemsko #AlphaWinterNL
Švýcarsko #AlphaWinterCH
Polsko #AlphaWinterPL
Norsko #AlphaWinterNO
Rakousko #AlphaWinterAT
Švédsko #AlphaWinterSE
Belgie #AlphaWinterBE
Dánsko #AlphaWinterDK
Portugalsko #AlphaWinterPT
Finsko #AlphaWinterFI
Řecko #AlphaWinterGR
Rumunsko #AlphaWinterRO
Estonsko #AlphaWinterEE
Litva #AlphaWinterLT
Lotyšsko #AlphaWinterLV
Maďarsko #AlphaWinterHU
Bulharsko #AlphaWinterBG
Irsko #AlphaWinterIE
Česká republika #AlphaWinterCZ
Chorvatsko #AlphaWinterHR
Slovinsko #AlphaWinterSI
Slovensko #AlphaWinterSK
Turecko #AlphaWinterTR

 

 1. Přihlášené fotografie musí být pořízeny fotoaparátem řady Sony Alpha, ZV nebo RX. Abyste se mohli soutěže zúčastnit, musí být váš instagramový účet nastaven jako veřejný. Jakmile soutěžní fotografii zveřejníte, musí na vašem instagramovém účtu zůstat až do konce soutěžního období, které je uvedeno výše v části 3, jinak nebude do soutěže zařazena.
 1. Předáním fotografií v souladu s částí 4 výše a zapojením do soutěže se má za to, že účastníci přijali pravidla soutěže a tyto podmínky a jsou jimi vázáni. Jakékoli další pokyny k účasti od společnosti Sony zveřejněné na těchto webových stránkách nebo na instagramovém účtu @alphauniversebysony.eu budou součástí pravidel soutěže.
 1. Fotografie musí splňovat podmínky uvedené níže v části 9 a musí se jednat o fotografie zachycující zimu, při jejichž pořízení byly využity funkce fotoaparátu Sony Alpha, ZV nebo RX. Počet fotografií, které můžete pro účast v soutěži nahrát, není omezen, ale každá fotografie musí být jedinečná a musí být v souladu s těmito podmínkami.
 1. Fotografie mohou být upraveny softwarem na úpravu fotografií nebo podobnými programy. Účastník prohlašuje, že vylepšení fotografie byla provedena pomocí legálně získaného softwaru.
 1. Účastníkům je zakázáno označování nebo vkládání veškerých hanlivých, urážlivých, obscénních, pornografických, znevažujících, výhrůžných nebo nezákonných materiálů (ať už jde o fotografie nebo s nimi související o komentáře/tagy) či jakýchkoli materiálů, které by mohly představovat jednání nebo nabádání k jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin nebo vést k občanskoprávní odpovědnosti či jiným způsobem porušovat zákon nebo podmínky používání společnosti Instagram. Účastníci nesmějí zaslat fotografie, které obsahují vodoznaky, informace o autorovi nebo značky třetích stran.
 1. Společnost Sony posoudí všechny způsobilé příspěvky zaslané prostřednictvím Instagramu během soutěžního období a fotografie budou posouzeny podle výhradního uvážení společnosti Sony na základě míry kreativity, originality a vizuálního/emocionálního dopadu snímků. Společnost Sony provede z přijatých příspěvků užší výběr na základě výše uvedených kritérií a konečné rozhodnutí o vítězných příspěvcích bude učiněno nezávislou porotou složenou z fotografických odborníků, jejíž rozhodnutí budou konečná a závazná.
 1. Účastník, jehož snímek byl vybrán jako vítězný příspěvek, bude kontaktován prostřednictvím přímé zprávy na Instagramu z účtu @alphauniversebysony.eu a bude požádán o poskytnutí dat EXIF k vybrané fotografii, jimiž doloží splnění podmínek soutěže. Společnost Sony následně potenciálnímu vítězi zašle prostřednictvím e-mailu pokyny k převzetí ceny. Pokud potenciální vítěz neodpoví a nesplní pokyny uvedené v prvotní přímé zprávě na Instagramu do pěti (5) dnů nebo pokud se na základě dat ukáže, že fotografie nesplňuje tyto podmínky a požadavky, účastník nebude oprávněn cenu získat a bude vybrán jiný vítěz. Kontaktováni budou maximálně tři (3) alternativní vítězové.
 1. Porota složená z fotografických odborníků vybere tři vítězné fotografie, které budou oceněny následujícími cenami:

1. místo
Tělo Sony Alpha 7 IV

2. místo
JEDNA z následujících cen:

Sony FE 24mm f/1.4 G Master
Sony FE 35mm f/1.4 G Master
Sony FE 50mm f/1.4 G Master

3. místo
JEDNA z následujících cen:

Sony FE PZ 16-35mm f/4 G
Sony FE 20-70mm f/4 G
Sony FE 70-200mm f/4 G Macro OSS II

 1. Alternativa ve formě hotovosti nebo kreditu není možná. Ceny nelze vyměňovat ani převádět. Pokud by cena nebyla z jakéhokoli důvodu k dispozici, společnost Sony si vyhrazuje právo poskytnout náhradní cenu odpovídající hodnoty.
 1. Vítězové ponesou plnou a výhradní odpovědnost za jakoukoli daňovou povinnost související s přijetím ceny/cen a přijetím ceny vyjadřují svůj souhlas s tím, že společnost Sony je jakékoli takové odpovědnosti zproštěna.
 1. Vítězové budou kontaktováni prostřednictvím instagramového účtu @alphauniversebysony.eu do konce března 2024 a ceny jim budou bezplatně doručeny do konce května 2024. Ceny budou doručovány pouze na adresy v příslušných zemích uvedených v části 2 výše.
 1. Přihlášením fotografií do soutěže účastník zaručuje, že: (1) fotografie jsou plně v souladu s pravidly soutěže a těmito podmínkami; (2) jedná se o originální fotografie pořízené účastníkem pomocí fotoaparátu řady Sony Alpha, ZV nebo RX; (3) účastník vlastní veškerá práva k fotografiím (včetně autorských práv); (4) fotografie neporušují práva žádné třetí strany (včetně práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu osobních údajů nebo jakýchkoli jiných ekvivalentních osobnostních práv) a od všech osob zachycených na zaslaných fotografiích bylo získáno povolení k použití snímku; a (5) všechny příspěvky musí být originální digitální fotografie a počítačem generovaný obsah nemůže být použit jako příspěvek. Pokud by během hodnocení vyvstala otázka ohledně rozsahu, v jakém bylo s příspěvkem manipulováno, účastník bude vyzván k předložení originálního souboru s fotografií pro účely ověření. Účastník bere na vědomí, že je zakázáno zasílat fotografie ze zdrojů třetích stran (například včetně jiných webových stránek nebo blogů) a použití takových fotografií bez povolení může představovat porušení autorských práv.
 1. Příspěvky mohou být vyloučeny nebo ceny zrušeny, pokud společnost Sony dospěje k důvodnému zjištění, že došlo k porušení požadavků pro účast v soutěži, těchto smluvních podmínek nebo veřejného pořádku a dobrých mravů.
 1. Účastník uděluje společnosti Sony neodvolatelně, nevýhradně a bezplatně licenci ke kopírování, úpravě, editaci, adaptaci, publikaci, reprodukci, zobrazování, distribuci a jinému používání zaslaných fotografií v jakýchkoli online médiích v Evropě v období od zahájení účasti v soutěži do 3. března 2026 (včetně práva na poskytnutí této licence dalším společnostem skupiny Sony). Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zaslané fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách a účtech sociálních sítí skupiny Sony a že společnost Sony může tyto fotografie editovat či pozměňovat (např. jejich ořezáváním nebo přidáváním obrázků, hudby nebo zvukových efektů). Jakékoli jiné použití těchto fotografií je podmíněno souhlasem účastníka. Účastník prohlašuje, že má práva, která jsou nezbytná k udělení licence uvedené v tomto odstavci. Účastník souhlasí s tím, že se vzdává všech osobnostních práv k zaslaným fotografiím.
 1. Společnost Sony nepřijímá žádnou odpovědnost v souvislosti s publikováním zaslaných fotografií a veškerou odpovědnost za případné spory s třetími stranami, které by souvisely se zaslanými fotografiemi, ponesou výhradně účastníci na své vlastní náklady. Účastník souhlasí s tím, že bude společnost Sony, její přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance a zástupce chránit před veškerými případnými nároky, škodami, ztrátami, náklady a jakýmikoli výdaji vzniklými v souvislosti s jeho účastí v této soutěži, včetně použití zaslaných fotografií ze strany společnosti Sony a účastníkova přijetí a použití cen, a že společnost Sony za případné výše uvedené nároky a výdaje odškodní.
 1. Společnost Sony neposkytuje v souvislosti s touto soutěží nebo cenami žádná prohlášení ani záruky, ať již výslovné, či předpokládané, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za případné technické závady nebo selhání platformy Instagram, které by soutěžícímu zabránily v přihlášení do soutěže nebo v přijímání či odesílání přímých zpráv. Společnost Sony nevylučuje odpovědnost za smrt nebo ublížení na zdraví, ke kterým by došlo její nedbalostí.
 1. Osobní údaje účastníků budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sony a budou využity pouze za účelem administrativy a propagace soutěže, včetně sdělení týkajících se soutěže, správy příspěvků, odeslání cen, zobrazení vítězných příspěvků, marketingové a propagační činnosti společnosti Sony, a pro účely s těmito činnostmi související. U vítězných příspěvků může společnost Sony zveřejnit vaše jméno, zemi a informace o fotoaparátu, pokud nebudete mít proti zveřejnění těchto informací námitky.
 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky budou po skončení soutěže zničeny nebo smazány, vyjma údajů vítězů, kteří získali ceny, a účastníků, jejichž fotografie budou použity.
 1. Nevymáhání kteréhokoli z těchto pravidel nebo podmínek společností Sony neznamená zřeknutí se platnosti daného ustanovení.
 1. Nestanoví-li místní zákon v zemi bydliště účastníka jinak, řídí se soutěž, včetně požadavků pro účast v soutěži a těchto smluvních podmínek, zákony Anglie a případné spory podléhají jurisdikci soudů v Anglii a ve Walesu.

 

 

Vítězové předchozích soutěží

Zaregistrujte se k odběru zpravodaje α Universe

Blahopřejeme, jste přihlášeni k odběru zpravodaje α Universe

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

Omlouváme se, něco se nepovedlo.

Blahopřejeme, jste přihlášeni k odběru!